Skip to main content Skip to search

документи по e-mail, облачно съхранение и собствен сървър. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНО - СЧЕТОВОДСТВО, ИЗЦЯЛО НИЕ ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА които не разбират от финансова терминология, да поддържат делата си в ред. но нямате представа как да се грижите за СТАРТИРАТЕ БИЗНЕС, финансовите си дела?

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ТРЗ УСЛУГИ

ТРЗ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ в България

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

административни улсуги за фирми

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Счетоводни услуги за международни клиенти

ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Помагаме на бизнеса ви да расте!

КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА:

НАЙ-НОВОТО ОТ НАШАТА ПРАКТИКА

Минимална работна заплата и максимален осигурителен праг

Стойността на човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции, средствата, които служителят или работникът получава от работодателя за положения труд, извършената работа и постигнатите резултати, наричаме заплата. На макроравнище заплатата се определя като част от брутния вътрешен продукт, получаван от…

Публикуване на годишните финансови отчети на фирми, неизвършващи дейност

Годишният финансов отчет в края на счетоводната година е система от взаимосвързани носители на финансово-счетоводна информация за пасивите, активите и резултатите на фирмата. Той отразява цялата информация за финансовото състояние на компанията. Важно е да бъде изработен прецизно и внимателно,…

Регистрация на фирма в България – подходи, процедури и срокове

Регистрацията на собствена фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България. Какви са различните видове юридически лица според българското законодателство,…

ПОЛУЧИ ЦЕНОВА ОФЕРТА:

За бърза калкулация на цената за счетоводство, моля попълнете формата отдолу: