Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

За Счетоводството може да се говори като „Езика на бизнеса“. Защо? Защото то си комуникира с така наречената информация на собствениците, управители и инвеститорите, които се нуждаят от оценка на финансовите резултати на компанията. Тези хора са всички участници в бизнеса – те се интересуват от неговите дейности, защото са засегнати от тях. Всъщност целта на счетоводството е да помогне на заинтересованите страни да вземат по-добри бизнес решения, като им предоставя финансова информация. Очевидно не бихте се опитвали да управлявате организация или да вземате инвестиционни решения без точна и навременна финансова информация, а счетоводителят е този, който подготвя тази информация. По-важното е, че счетоводителите гарантират, че заинтересованите страни разбират значението на финансовата информация и те работят както с отделни лица, така и с организации, за да им помогнат да използват финансовата информация за справяне с бизнес проблеми. 

Счетоводството е важно за бизнеса като начин за документиране на финансова дейност и да се учи от числата. Вашият бизнес се нуждае от основно счетоводно отчитане, за да отчита приходите върху данъчните формуляри и да следи как текат средствата във и извън банковите ви сметки. Но счетоводната информация също така осигурява ценен поглед върху операциите, показвайки тенденциите и възможностите, които могат да помогнат да направите вашата компания по-печеливша.

Ние знаем, че всички бизнеси имат различни нужди и възможности и затова се стараем да удовлетворяваме различните потребности от счетоводни услуги за нашите клиенти

 • Част от клиентите имат нужда от ежемесечни срещи със тях. В такъв случай някой от екипа ни посещава обекта, взима си всеки месец необходимите документи и отговаря на въпросите на клиента.
 • Други клиенти се нуждаят от изготвяне на продажните фактури от нас. В такъв случай ние и изготвяме фактурите и предоставяме 24/7, он-Лайн достъп до тях.
 • Подготвяне на ежемесечни платежни за осигуровки, заплати и фактури, ако имаме пасивен достъп до фирмената банкова сметка
 • Помагаме и съдействаме при проблеми на клиентите в банката
 • Представляваме нашите клиенти пред НАП и НОИ, и с нотариално заверено пълномощно извършваме всички услуги от тяхно име, и те нямат необходимостта да посещават държавните институции.
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието, спрямо индивидуалните нужди на предприятието.
 • Осчетоводяване на фактури и касови отчети. Винаги може да разчитате на нашия екип, ако има грешка в някой документи или имате нужда от съдействие при съставянето му.
 • Подаване на ДДС декларация, VIES декларация и Интрастат.
 • Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата
 • Осчетоводяване на банкови извлечения. Все повече и повече навлизат различни платежни системи, с по изгодни банкови такси, като: https://www.mypos.eu/bg, https://transferwise.com, https://www.revolut.com и други. Ние имаме опит с тях и може да ви посъветваме и помогнем при регистрацията.
 • Счетоводството се извършва на база на Националните счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на междинни и годишни отчети в съответствие от нуждите на фирмата и управителя.
 • Подаване на годишни и месечни декларации в НАП, НСИ и Агенцията по вписванията, както и всяка друга държавна институция.
 • Подаване на годишни декларации на физически лица, помощ и консултации във връзка с тях.

Нашия счетоводен екип има опит с клиенти от различни държави. Ние и помагаме във всичко необходимо за стартиране на бизнеса и в България и да се възползват от ниските данъци, и благоприятната среда.