Skip to main content Skip to search

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ ОПИТНИ ЕКСПЕРТИ

Доверете счетоводните услуги на квалифицирани кадри с дългогодишен опит в сверта на счетоводството.
Ние от МКАФинанс предоставяме на нашите клиенти точна, навременна и надеждна финансова информация,за вземането на информирани решения за бизнеса.

8

 Дългогодишен опит 

Екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение!

 Сигурност и прозрачност 

Прозрачни условия и коректно етично поведение.

Подаване на информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети и решения за бизнеса.

 Конфиденциалност 

Пълна конфиденциалност на набора от финансова информация.

Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

Пълен набор от счетоводни услуги от
МКАФИНАНС

Осчетоводяване на фактури и касови отчети.
Винаги може да разчитате на нашия екип, ако има грешка в някой документи или имате нужда от съдействие при съставянето му.
Експертиза
Счетоводството се извършва на база на Националните счетоводни стандарти.
Счетоводни, финансови отчети
Изготвяне на междинни и годишни отчети в съответствие от нуждите на фирмата и управителя.
Осчетоводяване на банкови извлечения
Работа с различни платежни системи с по-изгодни банкови такси, като: MyPos, Wise, Revolut и други.
Подаване на ДДС декларация, VIES декларация и Интрастат като част от счетоводство на фирма по ДДС.
Складови наличности
Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата.
Счетоводни декларации
Подаване на годишни и месечни декларации в НАП, НСИ и
Агенцията по вписванията, както и всяка друга държавна институция. Подаване на годишни декларации на физически лица, помощ и консултации във връзка с тях.

Счетоводни услуги цени
фактори за ценообразуване

8

 Регистрация по ДДС 

Фактор за определянето на цената е регистрацията по ДДС.

При регистрацията на фирма по ЗДДС ежемесечно се подават декларации към НАП за извършените покупко продажби на база изпратените документи/фактури.

 Брой осигурени лица 

Основен фактор за определяне на цената на абонаментни счетоводни услуги е броя на осигурените лица във фирмата.

За такива се считат служители с договор за управление и контрол, такива на трудов договор или самоосигуряващи се.

 Брой документи 

Разглеждат се като документи за месечно осчетоводяване.

Отчитат се на месечна база и определят документооборот, респективно фактор при формирането на цената на абонаментните счетоводни услуги.

Защо да изберете МКАФИНАНС
за счетоводство на фирми в София и страната

Счетоводна къща МКАФинанс може да изпълнява услугите си за клиенти от цялата страна.
Извършваме счетоводното обслужване изцяло по електронен път.

Ние сме напълно отдадени на това да предоставяме най-високо ниво на счетоводни и консултантски услуги в помощ на бизнеса.
Адаптираме счетоводните услуги, за да отговарят на уникалните нужди на всеки индивид или бизнес.

Екип от счетоводители и данъчни специалисти, напълно квалифицирани с познания и опит в индустрията. Работим бързо и прецизно, уверявайки се, че спазваме всички изисквания и стандарти за работа.

 КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА: 

СЪВЕТИ ОТ ЕКСПЕРТИТЕ
НА МКАФИНАНС

Предавайте документите на счетоводството навреме

Доверявате се на вашия счетоводител

Събирайте разходните си фактури

Издавайте приходни фактури до 5 дни от получаване на плащане

Необходимо е да предавате всички фирмени банкови извлечения

Внасяйте осигуровките и данъците си навреме

Давайте подробна информация за всичко необходимо

Проверявайте е-пощата си често

ВЗЕМИ СВОЯТА ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ОЩЕ СЕГА!

Пълен пакет от счетоводни услуги и индивидуален подход към всеки клиент.

Ние от счетоводна кантора „MKA Finance“ знаем, че всички бизнеси имат различни нужди и възможности и затова се стараем да удовлетворяваме различните потребности от счетоводни услуги за нашите клиенти.

Ето и някои от елементите, които можете да очаквате от нас:
● Част от клиентите имат нужда от ежемесечни срещи с тях. В такъв случай някой от екипа ни посещава обекта, взима си всеки месец необходимите документи и отговаря на въпросите на клиента.

● Други клиенти се нуждаят от изготвяне на продажните фактури от нас. В такъв случай ние и подготвяне фактурите и предоставяме 24/7, онлайн достъп до тях.

● ТРЗ услуги: подготвяне на ежемесечни платежни за осигуровки, заплати и фактури, ако имаме пасивен достъп до фирмената банкова сметка

● Помагаме и съдействаме при проблеми на клиентите в банката

● Представляваме нашите клиенти пред НАП и НОИ и с нотариално заверено пълномощно като извършваме всички административни услуги от тяхно име и те нямат необходимостта да посещават държавните институции.

● Пълна конфиденциалност на информацията

● Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието, спрямо индивидуалните нужди

Пълен пакет от счетоводни услуги и индивидуален подход към всеки клиент.

Ние знаем, че всички бизнеси имат различни нужди и възможности и затова се стараем да удовлетворяваме различните потребности от счетоводни услуги за нашите клиенти.

Ето и някои от елементите, които можете да очаквате от нас:
● Част от клиентите имат нужда от ежемесечни срещи с тях. В такъв случай някой от екипа ни посещава обекта, взима си всеки месец необходимите документи и отговаря на въпросите на клиента.

● Други клиенти се нуждаят от изготвяне на продажните фактури от нас. В такъв случай ние и подготвяне фактурите и предоставяме 24/7, онлайн достъп до тях.

● ТРЗ услуги: подготвяне на ежемесечни платежни за осигуровки, заплати и фактури, ако имаме пасивен достъп до фирмената банкова сметка

● Помагаме и съдействаме при проблеми на клиентите в банката

● Представляваме нашите клиенти пред НАП и НОИ и с нотариално заверено пълномощно като извършваме всички административни услуги от тяхно име и те нямат необходимостта да посещават държавните институции.

● Пълна конфиденциалност на информацията

● Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието, спрямо индивидуалните нужди

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
ДОВЕРИ ФИНАНСИТЕ СИ НА ЕКСПЕРТ

Абонаментните счетоводни услуги стават все по-популярни през последните години и има защо. Ето някои от основните предимства на използването на абонаментни счетоводни услуги:

Ефективност:

Базираните на абонамент услугите са по-рентабилни от наемането на вътрешен оперативен счетоводител.

Удобство:

С абонаментно счетоводно обслужване имате достъп до професионални счетоводители и финансови експерти по всяко време, без да се налага да се притеснявате да насрочвате срещи или да плащате за скъпи консултации.

Скалиране:

Абонаментните счетоводни услуги могат да бъдат увеличени или намалени с промяната на нуждите на вашия бизнес, което улеснява управлението на вашите финанси с разрастването на вашия бизнес.

Спестяване на време:

Когато възложите своите счетоводни задачи на експерт ще освободите време и ресурси, за да се съсредоточите върху други важни аспекти на вашия бизнес.

Експертиза:

Абонаментните счетоводни услуги наемат опитни, знаещи професионалисти, които могат да ви предоставят ценни финансови съвети и насоки.

Абонаментните счетоводни услуги осигуряват многобройни ползи за фирми от всякакъв размер, от спестяване на разходи до повишена ефективност, удобство и достъп до профилирани експерти.

 ПОЛУЧЕТЕ ЦЕНОВА ОФЕРТА: 

За бърза калкулация на цената за счетоводство, моля попълнете формата отдолу:

    Call Now Button