Skip to main content Skip to search
административни улсуги за фирми

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 Какви административни услуги можем да извърши МКАФинанс

Ако се нуждаете от административна услуга за вашия бизнес, доверете се на нашите специалисти. Ние можем да се погрижим за всякакви административни задачи по електронен път и да ви спестим много време, усилия и финансови средства.

Ето и списък с услугите, които можем да предоставим на нашите клиенти:

 • Регистрация на търговска марка в България и ЕС
 • GDPR за фирмата
 • Корпоративно и търговско право
 • Данъчни регистрации в България като физическо лице
 • 24 часов достъп до облачно пространство с фактурите и справки на фирмата
 • Посещение на място
 • Услуги по местожителство в България
 • Изготвяне на документация от професионален адвокатски екип за регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД
 • Винаги до вас и съдействие в процеса на учредяване – посещение при нотариус, откриване на назидателна сметка и др.
 • Бързо и качествено изготвяне на документи за регистрация и пререгистрация в Търговския регистър
 • Допълнително: вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър – при нов съдружник, промяна на седалище, промяна на размера на капитала и др.
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър, от адвокати
 • Възможност за предоставяне на фирмен адрес за дейността.
 • Събиране на счетоводни и други документи от офиса или обекта на клиента
 • On-line банкиране – може да ни направите пасивен достъп и всеки месец вие ще намирате платежните за осигуровки и фактури подготвени. По този начин вие ще пестите време за подготвянето и ние ще сме сигурни, че платежните ще са подготвени правилно
 • Подаване на документи към различни институции
 • Изкарване на Актуално състояние от Агенцията по вписванията
 • Деклариране на получени заеми в БНБ – всички заеми над 50000 лева трябва да се декларират в БНБ. Ние може да до декларираме вместо вас.
 • Преводи, легализация, регистрации, пререгистрации и др.
 • Изготвяне на допълнителни отчети за дейността на фирмата
 • Изготвяне на договори и други документи.

Отделно, предлагаме и консултации относно:

 • Данъчно планиране на дейността
 • Прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Легално оптимизиране на данъците
 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Трудово-правни и осигурителни въпроси
 • При регистриране на фирма
 • С формата на наемане на персонала

 Данъчна защита – защо е важна и какво представлява

Данъчната защита е сред най-важните елементи за вашия бизнес. Данъчното законодателство диктува всяко едно бизнес решение, както и всяко финансово намерение, независимо от това колко е голям или малък, опитен или начинаещ бизнеса. Българското данъчно законодателство търпи непрестанни промени. За да може вашият бизнес да расте и да елиминира всякакви рискове от неинформираност относно данъчното законодателство, ние можем да предложим пълна и висококачествена данъчна защита. Можем да си консултираме и да ви насочим към най-подходящите решения за вашата фирма, в зависимост от актуалните закони. С наша помощ, вие ще можете бързо и лесно да отговорите на изискванията на администрации и регулатори, без излишен стрес и напрежение. Ще ви помогнем да оптимизирате разходите на фирмата и да постигнете целите си.

Ето и услугите ни свързани с данъчна защита:

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с
 • проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси