Skip to main content Skip to search
административни улсуги за фирми

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯТ БИЗНЕС!

Оставете на нашия екип административните процедури. Фактури, договори, документи и всичко необходимо.

 

Нашият екип от специалисти, могат да ви помогнат с:

 • регистрация на търговска марка в България и ЕС
 • GDPR за фирмата
 • Корпоративно и търговско право
 • Данъчни регистрации в България като физическо лице
 • 24 часов достъп до облачно пространство с фактурите и справки на фирмата
 • Посещение на място
 • Услуги по местожителство в България
 • Изготвяне на документация от професионален адвокатски екип за учредяване на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД
 • Винаги до вас и съдействие в процеса на учредяване – посещение при нотариус, откриване на назидателна сметка и др.
 • Бързо и качествено изготвяне на документи за регистрация и пререгистрация в Търговския регистър
 • Допълнително: вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър – при нов съдружник, промяна на седалище, промяна на размера на капитала и др.
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър, от адвокати
 • Възможност за предоставяне на фирмен адрес за дейността.
 • Събиране на счетоводни и други документи от офиса или обекта на клиента
 • On-line банкиране – може да ни направите пасивен достъп и всеки месец вие ще намирате платежните за осигуровки и фактури подготвени. По този начин вие ще пестите време за подготвянето и ние ще сме сигурни, че платежните ще са подготвени правилно
 • Подаване на документи към различни институции
 • Изкарване на Актуално състояние от Агенцията по вписванията
 • Деклариране на получени заеми в БНБ – всички заеми над 50000 лева трябва да се декларират в БНБ. Ние може да до декларираме вместо вас.
 • Преводи, легализация, регистрации, пререгистрации и др.
 • Изготвяне на допълнителни отчети за дейността на фирмата
 • Изготвяне на договори и други документи.

 

Данъчна защита

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред НАП и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси

 

Всякакъв вид консултации относно:

 • данъчно планиране на дейността
 • прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • легално оптимизиране на данъците
 • спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • трудово-правни и осигурителни въпроси
 • при регистриране на фирма
 • с формата на наемане на персонала

 

Може да ви съдействаме с всичко необходимо за вашия бизнес.