Докато в миналото е било прието грижата за малките деца да е предимно задължение на майката, то днес татковците играят все по-голяма роля в ежедневните задачи, като сменяне на памперси, приготвяне на храна и други. Именно затова, в днешно време неплатен отпуск за гледане на дете от страна на бащата не е достатъчно. В тази статия на „МКА Финанс“ ще обърнем особено внимание на всичко свързано с Вашето бащинство.

В тази статия ще разгледаме промените по отношение на отпуск по бащинство, които са в сила от август 2022. Ще разберем повече по темата бащинство в България и размера на бащинството, като също така ще споделим с Вас някои важни неща използването на образец за заявление за отпуск по бащинство.

бащинство

Отпуск по бащинство и обезщетение

Докато преди татковците са имали право на бащинство от 15 дни, то от август месец 2022 бащинството придобива нови измерения. От 1 август 2022 г. са в сила промени и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според новите закони, бащите, както и осиновителите на деца до 8-годишна възраст имат право на нов вид отпуск и парично обезщетение. Българските бащи и осиновители на деца до 8 години получават правото на платен отпуск за гледане на детето в рамките на 2 месеца в годината. Времето, през което се ползва полагаемият отпуск се признава за трудов стаж.

Кой може да се възползва

За да може да се възползва от платен отпуск или парично обезщетение, бащата трябва да не е използвал отпуските си при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до двегодишна възраст и при осиновяване на дете до пет годишна възраст. Тези отпуски се полагат на бащите със съгласието на майката. В случай, че бащата е използвал някои от тези отпуски а по-кратък период от два месеца, той запазва правото си на отпуск за разликата между два месеца и ползвания отпуск.

Важно е да се отбележи, че новият отпуск се полага на тези, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за 12 месеца.

Какви са условията

Обезщетенията за бременност, раждане и отглеждане на дете се получават при спазването на конкретни условия. Освен задължението родителят да е осигурен за общо заболяване поне 12 месеца, отпускът се удостоверява с медицински документи, които трябва да бъдат представени на работодателя. При спазване на условията, обезщетенията се изплащат когато детето е живо, не е дадено за осиновяване, не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка и няма лишение от родителски права. Също така, детето трябва да не е настанено в приемно семейство и е задължително майката да е дала съгласие отпускът да се използва от бащата.

Отделно, за да се използва бащински, бащата трябва да е съпруг на майката на детето или да живее с нея в едно домакинство. В случай на липса на брак, но споделяне на едно домакинство, се прилагат припознато дете права на бащата. С други думи, бащата трябва да припознае детето.

бащинство

Как се изчислява бащинството

Паричните обезщетения, които се полагат на бащите, се изчисляват на базата на среднодневното възнаграждение за период от последните две години. Ако в рамките на 24 месеца бащата е бил осигуряван в друга страна членка на ЕС, за база се взимат само месеците на осигуряване в България.

След изчисляване, плащането на обезщетението се извършва по банков път.

Каква документация е необходима

Когато става въпрос за бащинство и получаване на обезщетения или платен отпуск по бащински са утвърдени следните образци:

  • Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
  • Удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото приложение № 10 към НПОПДОО);
  • Удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице ( сега действащото приложение № 11 към НПОПДОО).

Тези образци могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на НОИ. След 18 септември 2022 се приемат единствено данни от утвърдените от управителя на НОИ образци за удостоверения.

Други привилегии за бащинство

Младите родители могат да се възползват и от други привилегии и облекчения. Освен полагащите се майчински и бащински, младите родители могат да се възползват от облекчения във връзка с изтеглен ипотечен кредит, като един от двамата съпрузи могат да ползват данъчни облекчения и да намали дължимия данък върху доходите. На разположение са и други привилегии, с които е добре да се запознаете преди да направите голямата крачка към родителството.

С доказан и опитен партньор, Вие ще можете да се уверите, че предприемате най-правилните стъпки като млади родители. В МКАFinance можете да се доверите на специалист, които да предложат професионални съвети относно майчинство, бащинство и други привилегии за родители. Свържете се с нас още сега и ни позволете да отговорим на всички Ваши въпроси.