Skip to main content Skip to search

Задължителните застраховки за бизнеса

Застраховките са изключително важен елемент от нашата сигурност, не само в личен план, но и тогава, когато става въпрос за бизнес. Съществуват редица задължителни застраховки в България, без които бизнесът не би могъл да оцелее. Но истината е, че те…

ГФО – Що е то? Годишен Финансов Отчет

Годишният финансов отчет е сред най-важните документи за всеки бизнес, независимо колко малък или голям. В тази статия ще споделим с Вас всичко, което трябва да знаете за ГФО. ГФО Що е то? ГФО или годишен финансов отчет е документ,...

Фрийланс – ЕООД или работа на свободна практика

Фрийланс работата през последните години се превърна в атрактивна и популярна професия, предлагаща редица плюсове и предимства. С неизчерпаем потенциал и възможност за предлагане на най-различни услуги на български и чуждестранни фирми, фрийлансърството се превръща в един от най-предпочитаните модели…

Счетоводство на онлайн магазин

Електронната търговия набира все повече популярност и в последните години се превръща в една от най-атрактивните сфери за създаване на бизнес. Управлението на онлайн магазин е сред най-разпространените практики днес. Това никак не е случайно и отговаря изцяло на факта, че все повече потребители предпочитат да изберат улесненията, които онлайн…

Основание за начисляване и неначисляване на ДДС за туроператор

Ако управлявате туроператорски бизнес, то е необходимо да сте уведомени за редица изисквания и задължения, които имате и трябва да спазвате, за да можете спокойно да развивате дейността си без правни конфликти. Едно от най-важните неща, свързани с туроператорските фирми,…

Регистрация по ЗДДС

Ако сте физическо или юридическо лице, предоставящо облагаеми доставки на стоки или услуги в България, то едно от нещата, за които е добре да сте информирани предварително е ЗДДС или Закона за данъка върху добавената стойност, както и за правилника…

Минимална работна заплата и максимален осигурителен праг

Стойността на човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции, средствата, които служителят или работникът получава от работодателя за положения труд, извършената работа и постигнатите резултати, наричаме заплата. На макроравнище заплатата се определя като част от брутния вътрешен продукт, получаван от...

Публикуване на годишните финансови отчети на фирми, неизвършващи дейност

Годишният финансов отчет в края на счетоводната година е система от взаимосвързани носители на финансово-счетоводна информация за пасивите, активите и резултатите на фирмата. Той отразява цялата информация за финансовото състояние на компанията. Важно е да бъде изработен прецизно и внимателно,...

Регистрация на фирма в България – подходи, процедури и срокове

Регистрацията на фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България. Какви са различните видове юридически лица според българското законодателство, какви...

България – перфектната дестинация за дигитални номади

Какво представляват дигиталните номади? Дигиталните номади са феномен на последните десетилетия, който набира все по-голяма численост и популярност в световен мащаб. Накратко, това са хора, които могат свободно да изпълняват служебните си задължения от всяка точка на света, стига там…