Skip to main content Skip to search

Основание за начисляване и неначисляване на ДДС за туроператор

Ако управлявате туроператорски бизнес, то е необходимо да сте уведомени за редица изисквания и задължения, които имате и трябва да спазвате, за да можете спокойно да развивате дейността си без правни конфликти. Едно от най-важните неща, свързани с туроператорските фирми,…

Регистрация по ЗДДС

Ако сте физическо или юридическо лице, предоставящо облагаеми доставки на стоки или услуги в България, то едно от нещата, за които е добре да сте информирани предварително е ЗДДС или Закона за данъка върху добавената стойност, както и за правилника…

Минимална работна заплата и максимален осигурителен праг

Стойността на човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции, средствата, които служителят или работникът получава от работодателя за положения труд, извършената работа и постигнатите резултати, наричаме заплата. На макроравнище заплатата се определя като част от брутния вътрешен продукт, получаван от...

Публикуване на годишните финансови отчети на фирми, неизвършващи дейност

Годишният финансов отчет в края на счетоводната година е система от взаимосвързани носители на финансово-счетоводна информация за пасивите, активите и резултатите на фирмата. Той отразява цялата информация за финансовото състояние на компанията. Важно е да бъде изработен прецизно и внимателно,...

Регистрация на фирма в България – подходи, процедури и срокове

Регистрацията на фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България. Какви са различните видове юридически лица според българското законодателство, какви...

България – перфектната дестинация за дигитални номади

Какво представляват дигиталните номади? Дигиталните номади са феномен на последните десетилетия, който набира все по-голяма численост и популярност в световен мащаб. Накратко, това са хора, които могат свободно да изпълняват служебните си задължения от всяка точка на света, стига там…

Режим за складиране на стоки до поискване

Режима за складиране на стоки до поискване прави търговията със стоки в ЕС по-допустима и олекотена откъм процедури. Когато доставчик от БГ на определена група стоки, за тях има определени клиенти от ЕС, които се знаят кои ще бъдат. Имат...

Авансов корпоративен данък

Корпоративният данък в България е 10%. Той се декларира с годишна декларация на дружеството по чл. от ЗКПО, в срок до 31.03 всяка година за предходната. Ако оборота на дружеството за предходната година е повече от 300000 лева, тогава дружеството…

Мирослав Ангелов – Управител и собственик на счетоводната кантора МКАФИНАНС

Г-н Ангелов, как и кога дойде идеята за създаването на МКАФИНАНС? Счетоводната ми кантора обслужва клиенти от повече от 10 години. Идеята дойде от прекаленото търсене на услугите ми като счетоводител от различни приятели и множество препоръки, които водеха към...

Режим на Маржа, по чл. 143

При сделки по режим на маржа. ДДС се дължи върху разликата между покупката и продажна цена на дадена стока. Кога можем да се възползваме от режим на маржа Може да изберете да използвате режима на Маржа когато сте: Дилър на…