Skip to main content Skip to search

ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

Mожем да ви помогнем в предоставянето на всички услуги свързани със фирмени промени във всички аспекти на вашия бизнес.

 • Регистрация на търговски дружества в съответствие с дружествения закон;
 • Промяна в правните обстоятелства на регистрираните фирми
  • Промяна на името на фирма
  • Промяна на предмета на дейност
  • Промяна или вписване на телефон или е-мейл в Агенцията по вписванията
  • Промяна в начина на управление на дружеството
 • Търговско представителство;
 • Съставяне и подаване на годишен финансов отчет в регистъра на търговските дружества.
 • Създаване на дъщерни дружества и / или клонове в България