Skip to main content Skip to search

Фирмени промени

Ако сте в процес на търсене на решения за извършването на фирмени промени от всякакво естество, ние от МКА Финанс сме тук!

Професионално отношение и експертиза в името на стабилен и устойчив бизнес с по-добри финансови резултати. Доверете се на компетентността, за да осигурите безпроблемно управление на Вашия бизнес!

8

Дългогодишен опит

Екип от експерти с дългогодишен професионален опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение!

Сигурност и прозрачност

Прозрачни условия и коректно поведение, спрямо всички етични норми.
.

Подаване на информация в срок със сигурни и прозрачни условия.

Конфиденциалност

Пълна конфиденциалност на цялата финансова информация.
…………………..

Електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

Уведомяване на НАП за процедура по закриване на фирма

При създаването на фирма е трудно да се предвидят всички потенциални промени в бъдеще. Възможно е в даден момент вашия бизнес да се нуждае от фирмени промени, в следствие на смяна на адрес, име на фирма или пък друга промяна в обстоятелствата.

Тези промени често изискват отделено време, енергия и информираност. За да ви спестим всичко това, ние можем да ви помогнем в предоставянето на всички услуги свързани с фирмени промени във всички аспекти на вашия бизнес.

 • Регистрация на търговски дружества в съответствие с дружествения закон;
 • Промяна в правните обстоятелства на регистрираните фирми
 • Смяна на име на фирма
 • Промяна на предмета на дейност
 • Промяна или вписване на телефон или имейл в Агенцията по вписванията
 • Промяна в начина на управление на дружеството
 • Търговско представителство;
 • Съставяне и подаване на годишен финансов отчет в регистъра на търговските дружества.
 • Създаване на дъщерни дружества и / или клонове в България

Клиенти, които ни се довериха

Вземи своята оферта за професионални
Счетоводни услуги още сега!

Подай заявление

Защо се налагат фирмени промени?

Фирмените промени са често срещано явление в динамичния бизнес свят.

Важно е да сте запознати с причините, които могат да ги наложат, както и с процедурите по извършването им.

Своевременното и правилно извършване на фирмени промени е гаранция за безпроблемното функциониране на Вашия бизнес.

Свържи се с нас

Разширяване на дейността може да наложи промяна на предмета на дейност, името на фирмата, адреса на управление, увеличаване на капитала. Навлизането на нов пазар, често пъти е основополагащ фактор за последваща промяна на името на фирмата, за да е по-разпознаваемо.


Докато промяната на нишата налага и актуализиране на предмета на дейност и/или името на фирмата.

Навлизането на нов съдружник може да наложи промяна в капитала, собствеността и начина на управление. Напускането на съдружник и прехвърлянето на собственост също са фактори, който налагат фирмени промени като промяна в капитала и начина на управление.

● Промени в законодателството могат да наложат промяна в наименованието, предмета на дейност, капитала, начина на управление, други.
● Изисквания за по-добра прозрачност могат да наложат промяна в начина на управление и структурата на собственост.
Услугите, които предлагаме за самоосигуряващи се лица в България, включват следните аспекти:

● Промяна на имиджа -> промяна на името на фирмата, логото.
● Преместване в ново помещение -> промяна на адреса на управление.
● Сливане или разделяне на дружества -> промяна в собствеността, името на фирмата, капитала, начина на управление.

Преобразуване на ЕООД в ООД – процедура

Вероятно една от най-неясните процедури за повечето хора е именно преобразуване на ЕООД в ООД както и обратното – от ООД в ЕООД. При неяснота и неинформираност има рискове от неприятни последици, забавяне и неочаквани резултати.

Именно затова е препоръчително да се доверите на експерт за пререгистрация на ЕООД в ООД или обратното. Нашите специалисти следват стриктен и доказан процес, който включва следните стъпки.

На първо време е необходимо да се създаде план за преобразуване, който ще бъде нотариално заверен. Този план включва проект на нов учредителен акт или дружествен договор на новоучреденото дружество. Когато е в завършен вид, планът ще бъде проверен от поверено лице, назначено от управителния орган или от съдружниците на фирмата.

Щом едноличния собственик на капитала или общото събрание на съдружниците стигнат до заключение относно промяната, тя може да бъде извършена в правната форма.

Решението се отнася за одобрението или промените по плана за преобразуване, приемането на дружествения договор или устава на новоучреденото дружество, както и избора на управляващи органи.

Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация, докато новото дружество се превръща в негов правоприемник.

Сняма на адрес на фирма - Фирмени промени

Смяна на адрес на фирма

За да може да се реализира успешно смяна на адрес или смяна на седалище на фирма е необходимо адресът на фирмата да бъде сменен в Търговския регистър.

Процедурата е подобна на тази, свързана със смяна на име на фирма. Не е задължително посещението до нотариус, нито пък представянето на договор за ползване на имота.

Ние ще се погрижим за смятана на адрес на вашата фирма по най-бързия и ефективен начин.


Свържи се с нас

Смяна на име на фирма

Поради една или друга причина е вероятно вашата компания да трябва да смени своето официално име. Това може да е резултат от смяна на управлението, необходима адаптация към промени на пазара или други причини.

При процедурата промяната на името на фирмата не е задължително да се представят нотариално заверени документи. Документите, които ще са необходими, включват:

 • Протокол-решение
 • Нов учредителен акт
 • Декларации от управител
 • Пълномощно за адвокат

Ние можем да ви помогнем да се справите със смяната на името на вашата фирма по най-бързия и сигурен начин. Нашите опитни специалисти ще ви асистират и ще бъдат до вас през целия процес.

Защо да изберете нас за промени на обстоятелства във вашата фирма?

С години опит, нашите специалисти знаят какво точно трябва да направят, за да осигурят смяна на седалище на фирма или други промени на обстоятелства, спестявайки време и средства нашите клиенти.

Офисите ни се намират в гр. София, но предлагаме обслужване за цялата страна и за англоговорящите страни чрез онлайн решения. Ние предлагаме и едни от най-достъпните услуги на пазара, тъй като вярваме, че всеки бизнес заслужава достъп до подобни експертни услуги. Можете да разчитате на нас за гъвкавост, бързи реакции и сигурни резултати.

Свържете се с нас още сега и ни разкажете повече за вашите нужди!

Изпрати запитване

  Call Now Button