Skip to main content Skip to search
административни улсуги за фирми

Закриване на фирма 

Процедура по закриване на фирма

Процедура по закриване на фирма – тя би могла да е изключително сложна, дълга и натоварваща. В зависимост от обстоятелствата, процесът по ликвидация на фирма би могъл да отнеме между 7 месеца и над една година, без значение дали фирмата е извършвала дейност или не. За много хора е изненада, че регистрацията на фирма е лесен и бърз процес, докато закриването на фирма е точно обратното. 

Но как се закрива фирма? Ние от „MKA Finance“ можем да ви помогнем, като ви съдействаме за всеки един етап. По този начин вие ще спестите излишни разходи, загуба на време и много главоболия. На първо място, процедура по закриване на фирма стартира с прекратяване на дейността на фирмата. В случай, че дейността е прекратена предварително, преминаваме към закриване на фирма без дейност.  В случай, че фирмата все още извършва дейност, следва уведомяване на териториалната дирекция на НАП за прекратяване на дейността.

Следващата стъпка е обявяване на ликвидация в Търговския регистър, обявяване на покана до кредиторите ТР, известяване на НОИ и предоставяне на разплащателни ведомости. На последно място е самото заличаване от Търговския регистър. Нашите специалисти могат да се погрижат за всичко това вместо вас.

Процедура по закриване на фирма

Нашите експерти ще се погрижат на първо време за успешното прекратяване на дейност на вашата фирма. Този процес води до замразяване на фирма. Важно е да отбележим, че при замразяване на фирма или замразяване на дейността не е същото като закриване на фирма само по себе си. При прекратяване на дейност, фирмата остава регистрирана в Търговския регистър и от нея се изискват задължителните документации и различни годишни данъчни документации. 

По време на процеса по прекратяване на дейност се взима решение относно ръководния орган за прекратяване на дейността на фирмата. Същевременно се назначава и ликвидатор. Ако вашата фирма е ЕООД, за решението е отговорен едноличният собственик на капитала. Ако фирмата ви е ООД, решението взима върховен орган или общото събрание.

Уведомяване на НАП за процедура по закриване на фирма

Друг важен етап от процеса е именно уведомяването на НАП за ликвидация на фирмата. Ние ще подадем към НАП уведомление по чл. 77 ог ДОПК. От своя страна, НАП издава удостоверение за уведомяването в рамките на 60 дни от постъпване на уведомлението. Дружеството предстои да бъде проверено от НАП. Ние ще ви помогнем да се подготвите с всички счетоводни документи, които биха били необходими по време на процеса.

Вписване на ликвидация на фирма

Щом удостоверението по чл. 77 от ДОПК е издадено, документите за процедура по закриване на фирма се изпращат в Търговския регистър. Тук отново можете да разчитате на нашата помощ при приготвянето и попълването на задължителните документи, които включват:

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на фирмата и обявяването му в ликвидация, избиране на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде финализирана;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платени държавни такси за закриване на фирма.

Нашият опит ни позволява да гарантираме стриктно спазване на всички срокове, свързани с успешното завършване на процедурата.

Заличаване на фирмата от търговския регистър

Финалната стъпка при процедура по закриване на фирма е именно заличаване на фирмата от Търговския регистър. На този етап е проверено и сигурно, че:

 • Всички разплащателни ведомости са предадени
 • Всички кредитори са удовлетворени 
 • Фирмата няма задължения

Вече сме готови да подадем заявление в Агенцията по вписвания, което е официалният иск за заличаване от регистъра.Това е възможно единствено след изтичането на ликвидацията на фирмата.

Дерегистрация по ДДС 

Регистрацията по ДДС не е задължителна дейност при ликвидация на фирма. По закон, всеки бизнес има право да избере дали да се дерегистрира или да запази своята регистрация по ДДС до момента, в който фирмата не е заличена от търговския регистър. 

Ние можем да ви консултираме относно правилния подход спрямо вашите очаквания, виждания и желания. 

Защо да се доверим на МКА Финанс за процедура по закриване на фирма?

Закриването на фирма в България може да бъде сложен и отнемащ време процес, изискващ познаване на правните разпоредби и данъчните закони. Ето защо е силно препоръчително да се доверите на професионалист, когато се занимавате със закриване на фирма в България.

Има няколко причини, поради които трябва да се доверите на професионалист, когато започвате процедура по закриване на фирма в България:

Познаване на правните разпоредби: Професионалист с опит в закриването на фирми в България ще има задълбочено разбиране на съответните законови разпоредби. Напътствия и консултации през процеса и да гарантира, че всичко е направено в съответствие със закона.

Експертиза в данъчните закони: Данъчните закони могат да бъдат сложни и е лесно да се правят грешки, които могат да доведат до санкции или глоби. Професионалист с опит в данъчните закони може да ви помогне да избегнете тези проблеми и да гарантира, че плащате само това, което дължите.

Спестяване на време: Закриването на фирма в България може да отнеме много време, особено ако не сте запознати със съответните стъпки. Професионалист може да се погрижи за целия процес и да структурира всичко вместо вас, което ви позволява да се съсредоточите върху други важни задачи.

Спокойствие: Знаейки, че професионалист се занимава със закриването на фирма, осигурява спокойствие. Можете да сте сигурни, че всичко се прави правилно и че не пропускате важни подробности.

Избягване на грешки: Грешките могат да струват скъпо при процедура по закриване на фирма в България. Опитните, квалифицирани кадри ще ви помогнат за избягването на често срещани грешки с гаранция за успех.

 

Професионална помощ при процедура по закриване на фирма

Прекратяването на дейността на дружеството, наричано още ликвидация или разформироване, е сложен правен процес, който изисква внимателно ориентиране, за да се гарантира спазването на всички законови изисквания и да се защитят интересите на всички заинтересовани страни. Привличането на професионална помощ по време на закриването на дружество предлага няколко предимства.

Първо, професионалистите, като счетоводители, притежават необходимите познания за местните закони, правила и най-добри практики. Те могат да дадат насоки относно ликвидацията на активите, уреждането на дълговете и осигуряването на изпълнението на всички данъчни задължения.

Второ, закриването на дружество е свързано с различни административни услуги и процедурни задачи – от подаването на документи до уведомяването на кредитори, акционери и други заинтересовани страни. Пропускането на важна стъпка може да доведе до правни последици или финансови санкции. Освен това професионалистите могат да помогнат за разрешаването на всякакви спорове, които могат да възникнат по време на процеса, и да предложат стратегии за намаляване на потенциалните рискове. По същество търсенето на професионална помощ по време на закриването на дружеството не само гарантира, че процесът се изпълнява безпроблемно, но и осигурява спокойствие на собственика на бизнеса, като гарантира, че всички правни задължения са изпълнени и потенциалните задължения са разгледани.

Професионалната помощ при процедура по закриване на фирма цели да спести на всеки бизнес най-ценния ресурс – време. Но освен това, партнирайки си със специалист, вие можете да се насладите на допълнителни предимства и плюсове. Услугата ви предоставя възможността да си спестите посещения на институции, чакане на опашки и редица недоразумения. В същото време, работейки с експерт, вие можете да сте уверени, че всички срокове ще бъдат спазени, че ще получите помощ при свикването на събрания и че ще имате достъп до професионални мнения и консултации. 

Друга причина, поради която професионалната помощ е важна, е да се гарантира, че всички неизплатени дългове и задължения са правилно уредени. Професионалистът може да помогне да се оцени финансовото състояние на фирмата и да се разработи план за изплащане на всички просрочени дългове и уреждане на всички останали задължения. Той може също така да помогне за водене на преговори с кредитори и доставчици, за да се сведе до минимум въздействието на прекратяването на дейността на фирмата върху заинтересованите страни.

В допълнение към правните и финансовите съображения, една процедура по закриване на фирма може да има и значителни емоционални и практически последици. Професионалистът може да предостави насоки и подкрепа през този труден период, като помогне да се сведе до минимум стресът и да се гарантира, че процесът е възможно най-гладък и безпроблемен.

Ние сме на разположение по всяко време, за да ви помогнем да постигнете бързо и лесно вашата цел!

Изпратете запитване

  Call Now Button