Skip to main content Skip to search

Закриване на фирма

Процедура по закриване на фирма е изключително сложна, дълга и натоварваща.
В зависимост от обстоятелствата, процесът по ликвидация на фирма би могъл да отнеме между 7 месеца и над една година, без значение дали фирмата е извършвала дейност или не.

8

Дългогодишен опит

Екип от висококвалифицирани счетоводители. Счетоводна къща в София с дългогодишен професионален опит в сферата.

С гаранция за професионално отношение!

Сигурност и прозрачност

Коректно и етично поведение към всеки клиент! Експертиза в редица области.
…………………..

Подаване на финансова информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети.

Конфиденциалност

Пълна конфиденциалност на цялата финансова информация.
…………………..

Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

Процедура по закриване на фирма

За много хора е изненада, че регистрацията на фирма е лесен и бърз процес, докато закриването на фирма е точно обратното.

Но как се закрива фирма?

Ние от „MKA Finance“ можем да ви помогнем, като ви съдействаме за всеки един етап. По този начин вие ще спестите излишни разходи, загуба на време и много главоболия. На първо място, закриването на фирма стартира с прекратяване на нейната дейност.

В случай, че дейността е прекратена предварително, преминаваме към закриване на фирма без дейност. В случай, че фирмата все още извършва дейност, следва уведомяване на териториалната дирекция на НАП за прекратяване на дейността.
Следващата стъпка е обявяване на ликвидация в Търговския регистър ➡️ обявяване на покана до кредиторите ТР ➡️ известяване на НОИ ➡️ предоставяне на разплащателни ведомости.

На последно място е самото заличаване от Търговския регистър. Нашите специалисти могат да се погрижат за всичко това вместо вас.

 КЛИЕНТИ, КОИТО СЕ ДОВЕРИХА НА НАШАТА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА: 

ВЗЕМИ СВОЯТА ОФЕРТА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ФИРМА ОЩЕ СЕГА!

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ

Документи за закриване на фирма

Щом удостоверението по чл. 77 от ДОПК е издадено, документите за процедура по закриване на фирма се изпращат в Търговския регистър.

Тук отново можете да разчитате на нашата помощ при приготвянето и попълването на задължителните документи, които включват:

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на фирмата и обявяването му в ликвидация, избиране на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде финализирана;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платени държавни такси за закриване на фирма.

Нашият опит ни позволява да гарантираме стриктно спазване на всички срокове, свързани с успешното завършване на процедурата.

Заяви БЕЗПЛАТНА консултация

Закриване на фирма – цена

Определянето на цена за закриване на фирма зависи от редица фактори. Тя варира значително в зависимост от сложността на процедурата, региона и видът на дружеството. Ето някои основни фактори, които могат да повлияят на цената:

 1. Различните видове фирми (ЕТ, ООД, АД и други) имат различни изисквания за закриване.
 2. Наличието на множество задължения, сложна корпоративна структура или спорове между собствениците увеличава сложността на процедурата.
 3. Закриването на фирма изисква крайни счетоводни отчети и данъчни декларации.
 4. Таксите за изтриване на дружество от Търговския регистър и други административни такси.

В зависимост от обстоятелствата, може да се наложат и други такси – например за нотариални услуги, преводачески услуги и др.

Казуси при ликвидация на фирма

Нашите експерти ще се погрижат на първо време за успешното прекратяване на дейност на вашата фирма. Този процес води до замразяване на фирма. Важно е да отбележим, че при замразяване на фирма или замразяване на дейността не е същото като закриване на фирма само по себе си.

Уведомяване на НАП за процедура по закриване на фирма

Важен етап от процеса е именно уведомяването на НАП за ликвидация на фирмата. Ние ще подадем към НАП уведомление по чл. 77 от ДОПК. От своя страна, НАП издава удостоверение за уведомяването в рамките на 60 дни от постъпване на уведомлението.

Дружеството предстои да бъде проверено от НАП. Ние ще ви помогнем да се подготвите с всички счетоводни документи, които биха били необходими по време на процеса.

Заличаване на фирмата от търговския регистър | Процедура по закриване на фирма

Финалната стъпка при процедура по закриване на фирма е именно заличаване на фирмата от Търговския регистър. На този етап е проверено и сигурно, че:

 • Всички разплащателни ведомости са предадени
 • Всички кредитори са удовлетворени
 • Фирмата няма задължения

Подаваме заявление в Агенцията по вписвания, което е официалният иск за заличаване от регистъра.Това е възможно единствено след изтичането на ликвидацията на фирмата.

Защо да се доверим на МКА Финанс за процедура по закриване на фирма?

Закриването на фирма в България може да бъде сложен и отнемащ време процес, изискващ познаване на правните разпоредби и данъчните закони. Ето защо е силно препоръчително да се доверите на професионалист.

Има няколко причини, поради които трябва да се доверите на професионалист, когато закривате фирма в България, като тук ще откриете всички теми, които са важни да знаете:

Познаване на правните разпоредби: Професионалист с опит в ще има задълбочено разбиране на съответните законови разпоредби. Ще ви напътства през процеса и ще гарантира, че всичко е направено в съответствие със закона.

Експертиза в данъчните закони: Данъчните закони могат да бъдат сложни и е лесно да се правят грешки, които могат да доведат до санкции или глоби. Професионалист с опит в данъчните закони ще ви помогне да избегнете тези проблеми и ще гарантира, че плащате само това, което дължите.

Спестяване на време: Ликвидацията на фирма в България може да отнеме много време, особено ако не сте запознати със съответните стъпки. Професионалист може да се погрижи за целия процес и да структурира всичко вместо вас, което ви позволява да се съсредоточите върху други важни задачи.

Избягване на грешки: Грешките могат да струват скъпо. Опитните, квалифицирани кадри ще ви помогнат при избягването на често срещани грешки с гаранция за успех.

Ние от МКАФинанс сме на разположение по всяко време, за да ви помогнем да постигнете бързо и лесно и безпогрешно вашата цел!

Изпратете запитване

  Call Now Button