Фрийланс работата през последните години се превърна в атрактивна и популярна професия, предлагаща редица плюсове и предимства. С неизчерпаем потенциал и възможност за предлагане на най-различни услуги на български и чуждестранни фирми, фрийлансърството се превръща в един от най-предпочитаните модели на дигитален бизнес. Подобен тип работа предоставя изключителна гъвкавост, конкурентно заплащане, натрупване на богат и разнообразен опит и други.

Но преди да можете успешно да се развивате като фрийлансър е необходимо внимателно да се запознаете с легалните аспекти около професията фрийлансър.В тази статия ще разгледаме какво представлява тази дейност, какво трябва да знаете за отчитане на приходи от свободна професия и как да изберете между свободна професия или ЕООД.

Що е то Фрийланс

Думата “фрийланс” през последните години се превърна в една от най-модерните. Но какво всъщност означава тя? С какво се занимава един фрийлансър в действителност?

Накратко, фрийлансърът е човек, който изпълнява дейност на свободна практика или индивид, изпълняващ свободна професия. Чрез разпространението на глобалната мрежа и по-честото използване на интернет и различни дигитални решения, фрийлансърството се разрасна значително, като днес то включва предоставяне на различни маркетинг услуги, програмиране, дори дигитални продажби за фирми от цял свят. Фрилансърите могат да предлагат услуги за клиенти от всяка една точка на земята, стига да разполагат с добра интернет връзка и нужните умения. Като резултат, те получават възнаграждения.

фрийланс

В рамките на българското законодателство, фрийланс се равнява на самоосигуряващо се лице. Това изисква спазването на закона за данъците върху доходите на физическите лица или ЗДДФЛ.

Ако Вие сте от хората, които осъществяват за своя сметка дейността си, не сте регистрирани като ЕТ и се самоосигурявате – честито! Вие сте фрийлансър или иначе казано, упражнявате свободна професия.

Регистрация на свободна професия

Един от най-често срещаните въпроси е дали е задължителна регистрацията на фирма за хората, предлагащи фрийланс услуги. Накратко, не, не е необходимо да се регистрира фирма. Единственото, което е задължително е регистрация на свободна професия.

Регистрация в Агенцията по вписванията

За да се регистрирате като лице на свободна професия е необходимо да се направи регистрация в регистър БУЛСТАТ в Агенцията по вписвания в населеното място, в което е постоянният Ви адрес. Това става чрез попълване и подаване на формуляр за регистрация на лице упражняващо свободна професия. За процедурата ще са Ви необходими:

  • Лична карта;
  • Документ доказващ специалността ви – дипломи, сертификати и др.;
  • Заявление по образец – попълва се на място;
  • Декларация – попълва се на място.

След като преминете през процеса и заплатите таксата, ще получите ЕИК. В рамките на 7 дни след започване на дейността Ви в НАП е необходимо да подадете декларация за стартиране на дейност. В декларацията е посочена и датата на започване, която е и датата, от която стартира самоосигуряването.

фрийланс

По време на регистрацията е важно да вземете решение относно това дали искате да бъдете фрийлансър с право на болничен или без право на болничен.

Фрийланс данъци като самоосигуряващо се лице

Всеки регистриран фрилансър е редно да бъде запознат и с данък самоосигуряващо се лице. При свободната професия не е необходимо да събирате документи за разход. Вместо това, те са нормативно признати като 25% от стойността на всички приходи от фрилансърските Ви услуги. При приключването на отчетния период от общата стойност на приходите се изчисляват нормативно признатите разходи. Върху тях се плаща 10% данък.

Фрийланс като собственик на ЕООД

От друга страна, хората, извършващи фрийланс услуги могат да се възползват и от опцията да практикуват като собственици на ЕООД. За целта е необходимо да се направи регистрация на фирма.

Регистрация на фирма

Регистрацията на фирма обикновено се счита за по-сложен процес от регистрацията като самоосигуряващо се лице. За успешна регистрация е необходимо да се подготвите предварително с необходимите документи за детайлното описание на дейността, която ще извършва фирмата, да изберете име, както и да определите размера на капитала. Процесът започва винаги с документацията, преминава през откриване на набирателна банкова сметка за капитала, нотариални заверки и заплащане на държавна такса. Като за финал е нужно да регистрирате фирмата и в Търговския регистър.

Повечето фрийлансъри, които избират да регистрират фирма, разчитат на професионален партньор за регистрацията. Това улеснява процеса като гарантира избягването на рискове, пести време и безусловно носи желаните резултати.

Осигуровки като собственик на ЕООД

Когато става въпрос за дължимите осигуровки като собственик на ЕООД е важно да се отбележат разликите от това да съществува единствено регистрация на свободна професия. Като собственик на ЕООД Вие дължите осигуровки поне върху най-минималният осигурителен доход. Той не е константа, но през 2022 година е 710 лв. При осигуряване без право на болничен дължимите осигуровки са 27.8%, а с право на болничен са 31.3%.

фрийланс

Фрийланс данъци като ЕООД

Фрийлансърци с регистрирана ЕООД фирма дължат корпоративен данък върху годишната печалба в размер от 10%. В някои случаи, данъкът се дължи авансово през текущата година, но при стартиращи бизнеси това не е валидно.

ЕООД или Самоосигоряващо се лице

Изборът относно това дали да практикувате като фрийлансъри като ЕООД или самоосигуряващо се лице зависи от Вашите предпочитания, както и размера на печалбите Ви. Основните разлики между двата варианта са:

  • Собствениците на ЕООД могат да се осигуряват на минимален осигурителен доход, докато самоосигуряващите се лица трябва да се осигуряват върху получените доходи или върху максималния осигурителен доход.
  • Самоосигуряващите се лица имат право на нормативно признати разходи, за разлика от юридическите лица. Тук е важно да съобразите очакваните разходи.
  • Фирмата и физическото лице, което управлява фирмата се смятат за отделни юридически единици, което означава, че средствата на фирмата не могат да бъдат използвани като лични. Това не е така при самоосигуряващите се лица.

фрийланс

Заключение

Надяваме се, че тази статия ще Ви бъде от полза при вземането на важни решения свързани с Вашето разрастване в професията фрийлансър. Ние от МКАFinance предлагаме различни услуги, като регистрация на фирма и регистрация на самоосигуряващи се лица, които могат да Ви бъдат от полза и да Ви спестят много излишно време, напрежение, разходи и неприятности. Свържете се с нас още сега и нека обсъдим как можем да бъдем от полза.