Skip to main content Skip to search
ТРЗ УСЛУГИ

ТРЗ УСЛУГИ

МКАФинанс предлага професионални ТРЗ услуги за България. Независимо от сложността на вашата организационна структура, ние може да предоставим всичко необходимо за вас и вашите служители.

При пълна конфиденциално за вашата информация, ние обработваме заплатите и предоставяме необходимата информация в НАП, НОИ и Инспекцията по труда.

Всички документи могат да ви се предоставят по е-мейл или на хартия, в зависимост от вашите нужди.

 

НАШИТЕ ТРЗ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:

 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне на допълнителни споразумения и регистрация в НАП
 • Изготвяне на Заповеди и прекратяване на договори
 • Подготовка на документи за командировка, платен или неплатен отпуск и деклариране на болнични
 • Изготвяне на удостоверения за стаж
 • Изготвяне и деклариране на декларации за само-осигуряване
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, в съответствие от необходимостта на фирмата
 • Изготвяне на правилник за работната заплата и вътрешни правила
 • Попълване на книги за инструктаж
 • Заверка на трудови книжки
 • Съвместна работа с фирми за Трудова медицина
 • Защита пред Инспекцията по труда
 • Изготвяне на платежни за заплатите и осигуровките (на хартия или в банката на фирмата)
 • Изготвяне на График за работа
 • Подаване на декларации 1, 6, 7 и всички други необходими за цялостно водене на счетоводната и ТРЗ отчетност на фирмата

 

МОЖЕМ СЪЩО ТАКА ДА ВИ ПОМОГНЕМ И С:

 • Управление на всичко свързано с работниците, документите и техните заплати.
 • Анализ на разходите за труда (групирани по групи разходи и/или отчетни периоди. По отдели сравнителни анализи, Брутно или Нетно)
 • Подготовка, обработка и съхранение на административните документи, съгласно Българското законодателство, свързани с назначаването и прекратяването на работници или промяна в техните договори
 • Консултация във връзка с всички законови изисквания, включително и представляване пред държавните институции