Skip to main content Skip to search

ТРЗ УСЛУГИ

ТРЗ услуги от квалифицирани кадри с дългогодишен опит в сверта на счетоводството.
Ние от МКАФинанс предоставяме на нашите клиенти точна, навременна и надеждна финансова информация,за вземането на информирани решения за бизнеса.

8

 Дългогодишен опит 

Екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение!

 Сигурност и прозрачност 

Прозрачни условия и коректно етично поведение.

Подаване на информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети и решения за бизнеса.

 Конфиденциалност 

Пълна конфиденциалност на набора от финансова информация.

Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

 ТРЗ (Пейрол) услуги от МКАФинанс 

ТРЗ или “Труд и работна заплата”, още познато като Payroll, е изцяло свързано с обработката и управлението на работната сила в дадена
фирма. Като част от ТРЗ и личен състав се взимат предвид всякакъв вид финансови и юридически задачи от типа на изплащане на
заплати и трудови договори, както и назначаване на длъжност. Тези елементи са сред най-ключовите за организацията на една фирма
и за нейната изрядност.

Докато преди време е било по-популярно тази дейност да се извършва от специализирани отдели във фирмите, днес услугата често е
извършвана от външни професионалисти. Това предоставя редица предимства за бизнеси във всякакъв размер. ТРЗ услугите са част от
счетоводните услуги, от които всеки бизнес има нужда. Чрез поддържане на добре организирани и законни осигурителни и трудови
отношения, вие не само можете да сте убедени, че сте от добрата страна на закона, но можете да се радвате и на доверие и лоялност от
вашите служители.

ТРЗ или “Труд и работна заплата”, още познато като Payroll, е изцяло свързано с обработката и управлението на работната сила в дадена
фирма. Като част от ТРЗ и личен състав се взимат предвид всякакъв вид финансови и юридически задачи от типа на изплащане на
заплати и трудови договори, както и назначаване на длъжност. Тези елементи са сред най-ключовите за организацията на една фирма
и за нейната изрядност.

Докато преди време е било по-популярно тази дейност да се извършва от специализирани отдели във фирмите, днес услугата често е
извършвана от външни професионалисти. Това предоставя редица предимства за бизнеси във всякакъв размер. ТРЗ услугите са част от
счетоводните услуги, от които всеки бизнес има нужда. Чрез поддържане на добре организирани и законни осигурителни и трудови
отношения, вие не само можете да сте убедени, че сте от добрата страна на закона, но можете да се радвате и на доверие и лоялност от
вашите служители.

Работата свързана с обработката на работни заплати и трудово право е изключително изискваща. Тя отнема време, знания и ценен ресурс. За да можете вие да се фокусирате върху други приоритети, като развиване на продукти или услуги за вашия бизнес, ние можем да ви освободим от тежестта и да се заемем със задачата.

Не е необходимо да разглеждате безброй законодателни документи и да губите ценно време в търсене на правилните решения. Нашите квалифицирани специалисти могат да помогнат като поемат обработката на работни заплати, персонал под наем, организацията на управление на ТРЗ отдел и цялата документация за самоосигуряващи се лица. Като резултат, ние можем да ви спестим време, енергия и главоболие.

 Какво включват нашите ТРЗ услуги 

Нашите ТРЗ услуги в София са създадени с точност и прецизност, задоволявайки всички потребности на нашите клиенти. Съществуват
редица елементи, които са включени в услугата свързана с труд и работни заплати. При нас ще откриете подкрепа за обработка на
работни заплати, персонал под наем, организация и управление на ТРЗ отдел, както и помощ за самоосигуряващи се лица. Ето и
основните функции, които можем да изпълним за вас:

Нашите Payroll услуги за обработка на работни заплати включват:

● Изготвяне и обработка на договорите за трудови отношения, освобождаванията, срочните и граждански договори
● Изчисление на начисленията и удръжките на персонала
● Изчисление на вноските за социално и здравно осигуряване от името на работодателя
● Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения
● Изготвяне и подаване на задължителните декларации за осигурените лица до съответните институции
● Консултация относно алтернативи за назначение на персонал съгласно законодателството действащото законодателство
Ако вашата фирма работи с нает персонал от друго дружество, нашите ТРЗ специалисти могат да съдействат, като предложат следните услуги:

● Назначаване на персонала при нас
● Изготвяне и регистрация на договори пред местните данъчни власти
● Цялостно изпълнение на обработката на работни заплати, включително изчисляване на данъци, вноски за социално и здравно осигуряване и трудови възнаграждения, заедно със свързаните с това документи
● Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения
● Прекратяване на договори и изчисляване на компенсации
● Консултации за алтернативи за наемане и освобождаване на персонал съгласно Българското законодателство
Нашите експерти могат да гарантират прецизно изпълнение на всички процедури свързани с обработката на работни заплати във вашата фирма. Ето и някои от услугите, които можете да очаквате от нас:

● Пълен одит на текущите споразумения/договори в организацията
● Проверка на изчисляваните възнаграждения, вноски за социално и здравно осигуряване и данъци
● Проверка и извършване на корекции на плащанията до персонала и държавният бюджет
● Проверка на подадените документи свързани с осигурените лица до съответните институции
● Изграждане на нови стратегии и процеси
Услугите, които предлагаме за самоосигуряващи се лица в България, включват следните аспекти:

● Регистрация на самоосигуряващо се лице
● Подготовка и подаване на декларация за регистрация
● Изчисляване на месечни вноски за социално и здравно осигуряване и изготвяне на плащания
● Изготвяне и подаване на всички задължителни декларации във връзка с осигуряването — месечни и годишни

 Защо да доверите счетоводните и ТРЗ услуги на МКА ФИНАНС??

Що се отнася до счетоводството на вашата компания, вие се нуждаете от доверен партньор, който може ефективно да управлява вашите финансови документи, да осигури съответствие и да предостави ценна и полезна информация. Ние в МКА ФИНАНС  се гордеем с нашия опит и отдаденост към работата. 

 Опит и експертиза:
С дългогодишен опит в областта, нашият екип от счетоводни експерти предоставя обширни познания и опит. Имаме дълбоко разбиране за сложността на финансовото управление, данъчните разпоредби и стандартите за отчетност. Нашият изчерпателен набор от умения ни позволява да се ориентираме в тънкостите на счетоводството, предоставяйки точна и надеждна финансова информация, съобразена с вашите специфични индустриални и бизнес нужди.

Отдаденост на точността и съответствието:

Ние осъзнаваме критичното значение на точността и съответствието в счетоводството. Нашето прецизно внимание към детайлите гарантира, че вашите финансови документи се поддържат с точност, наутрализирайки риска от грешки или несъответствия. Ние сме в крак с най-новите счетоводни стандарти и регулаторни изисквания, като гарантираме, че вашата компания остава в съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

Спестяване на време и разходи:

Поверявайки ни счетоводството на Вашата фирма, можете да освободите ценно време и ресурси, които да бъдат пренасочени към основните бизнес дейности. Нашите рационализирани процеси и ефективни работни потоци ни позволяват да се справяме ефективно със счетоводните ви задачи и казуси, което ви позволява да се съсредоточите върху разрастването на вашия бизнес. Нашият експертен опит помага да се идентифицират възможности за спестяване на разходи и да се оптимизират финансовите процеси, като в крайна сметка допринасят за крайния резултат на вашата компания.

Поверителност и сигурност на данните:

Разбираме чувствителността на вашата финансова информация. В нашата фирма ние поддържаме най-високите стандарти за поверителност и сигурност на данните. Нашите стабилни мерки за сигурност защитават вашите данни от неоторизиран достъп, като гарантират поверителността и целостта на вашата финансова информация. 

Бизнес прозрения и стратегически насоки:

Полагаме допълнителни усилия, за да предоставим ценни бизнес прозрения и стратегически насоки. Нашият екип възприема проактивен подход към счетоводството, като анализира финансови данни, за да идентифицира тенденции, модели и области за подобрение. Предлагаме приложими препоръки, които могат да ви помогнат да вземете информирани бизнес решения и да стимулирате растежа и успеха на вашата компания.

Персонализирано обслужване и взаимоотношения с клиенти:

Ние се гордеем с предоставянето на персонализирано обслужване, съобразено с вашите уникални нужди. Отделяме време, за да разберем вашите бизнес цели, предизвикателства и стремежи. Изграждането на силни взаимоотношения с клиенти е в основата на нашия подход и ние се стремим да бъдем достъпни, отзивчиви и проактивни при посрещането на вашите счетоводни нужди. Ние се ангажираме да бъдем доверен партньор, който подкрепя вашия бизнес на всяка стъпка от пътя.

 

 КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА: 

 ПОЛУЧЕТЕ ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ТРЗ УСЛУГИ: 

За бърза калкулация на цената за счетоводство, моля попълнете формата отдолу:

    Call Now Button