Skip to main content Skip to search

Предмет на дейност на фирма

Що е то уточняване на  предмет на дейност на фирма?Той представлява основната сфера или характер на бизнеса, в който компанията участва. Това е същността или отрасълът, в който функционира даденото предприятие. Например, предметът на дейност на фирма може да бъде…

Прочети още

Годишно счетоводно приключване – Значение и процеси

В свeтa на бизнеса в България се явява задължителен и изключително важен етап за всяка компания – годишно счетоводно приключване. Този процес представлява ключов момент, който отразява финансовото здраве и стабилност на предприятията. От съществено значение за поддържане на регулаторна…

Прочети още

Счетоводство на фирма с онлайн търговия

В света на бързо променящите се технологии и дигиталната ера, е-комерсът е днешният облик на търговията, който променя начина, по който фирмите функционират и потребителите пазаруват. В този динамичен свят, където виртуалният свят се преплита с реалния, счетоводството за фирми…

Прочети още

Свободна професия и касов апарат – неразривна връзка

Свободна професия и касов апарат – взаимодействие В днешната динамична цифрова епоха връзката между работата на свободна професия и касов апарат (POS) е по-дълбока, отколкото мнозина биха предположили. Тъй като лицата, работещи на свободна практика, продължават да доминират в няколко…

Прочети още
Call Now Button