Регистрация на фирма по ДДС | Всичко, което трябва да знаете

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък, наложен върху продажбата на стоки и услуги, и е важен източник на приходи за много страни, но винаги върви с усещане за загуба, когато трябва да се плати в края на месеца. Регистрация на фирма по ДДС е процес на регистриране на бизнес, за да се събира и изплаща данък добавен стойност към държавата.

Регистрацията на фирма по ДДС е задължителна за предприятия, които отговарят на определени критерии, като например достигане на определено ниво на оборот или продажба на облагаеми стоки и услуги.

В тази статия на счетоводна кантора МКАФинанс ще откриете необходимата информация за какво представлява самата регистрация, кога е наложително да се регистрирате и още важна информация за бизнеса. 

Какво представлява регистрация на фирма по ДДС?

Регистрацията на дружество по ДДС изисква бизнесът да получи ЕИК номер, който се използва за идентифициране на бизнеса за данъчни цели. След като даден бизнес е регистриран по ДДС, той има задължението да изплати или внесе общото си задължение ДДС в бюджета на държавата.

В България, по стандарт, данъкът е включен към крайната цена на стоките и услугите, обект на потребление. 

При регистрация на фирма по ДДС се вписва в регистрите на НАП и получава съответния идентификационен номер. Той е уникален и се използва за целите на ДДС. В нашата страна започва с буквите BG и последващи 9 цифри.

Реално вашето ЕИК остава същото като при регистрацията на фирмата с малката разлика, че се добавя BG, например:

Преди регистрация- XXX XXX XXX
След регистрация- BGXXX XXX XXX

Съществуват два вида регистрация на фирма по ДДС. Разглеждат се принудителна и доброволна регистрация. 

 

Кога трябва да регистрирате фирма по ДДС в България?

Регистрация на фирма по ДДС в България се налага, когато оборотът ѝ надхвърли прага за регистрация, който е 100 000 лв. 

Ако се очаква оборотът на дадена компания да надхвърли този праг, тя трябва да се регистрира по ДДС възможно най-скоро, за да избегне налагането на санкции за късна регистрация. Важно е да отбележим, че консултацията с компетентни лица, счетоводители с опит, е от изключително значение за финансовото състояние и растеж на бизнеса.

 

Задължително ли е да направите регистрация на фирма по ДДС в България?

Да, регистрацията на фирма по ДДС в България е задължителна, ако оборотът й надвишава прага за регистрация, както споменахме по-горе. Фирми, които не се регистрират по ДДС, когато се изисква да го направят, могат да бъдат обект на санкции и глоби.

Ако отговаряте на следните изисквания, вашата компания следва да пристъпи към регистрация по ДДС:

 • Седалището на фирмата следва да бъде на територията на България;
 • Предлаганите услуги и стоки, следва да бъдат доставени на територията на страната;
 • При извършване на икономическа дейност (търговия, производство, продажба на стоки, продажба на услуги), в следствие на което се получава възнаграждение, което в диапазона на календарна година надвишава оборот от 100 000 лева. 

Необходими документи за регистрация на фирма по ДДС в България

Една компания трябва да се регистрира за данък върху добавената стойност (ДДС), ако доставя стоки или услуги, които подлежат на облагане с ДДС, и доставките надвишават прага за регистрация по ДДС в държавата, в която компанията оперира. 

Важно е да се консултирате с квалифициран данъчен съветник или държавен орган, за да определите задълженията по ДДС на компания, която оперира в множество държави.

 

За да се регистрирате по Данък добавена стойност (ДДС) в България, фирмата трябва да представи следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване/ Заявление за регистрация – попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който включва основна информация за компанията, като нейното име, адрес и данни за контакт.
 • Доказателство за самоличност – копие от документ за самоличност на представител на фирмата, като паспорт или лична карта.
 • Доказателство за адрес – скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение, което потвърждава регистрирания адрес на компанията.
 • Удостоверение за учредяване – копие от удостоверение за учредяване или регистрация на фирмата.
 • Справка за оборот през изминалата година. Разглежда се календарна година.
 • При случай за продажби на стоки в страна членка на Европейския съюз, следва прилагане на удостоверение за регистрация за целите на ДДС в друга страна. 
 • Декларация, съдебно свидетелство, че липсват съдебни процедури или образувани наказателни постановления за данъчни престъпления.
 • Анкетен лист – Попълва се по образец

Тези документи трябва да се представят в Националната агенция за приходите в България, която отговаря за регистрацията и администрирането по ДДС. Агенцията може също така да поиска допълнителна информация или документи, ако е необходимо за завършване на процеса на регистрация.

При необходимост или желание за регистрация на фирма по ДДС се свържете с компетентни и квалифицирани кадри, в помощ на развитието на бизнеса

 

Прочетете още полезна и интересна информация:

Трудов Стаж – Какво представлява и как се изчислява

Задължителните застраховки за бизнеса

ГФО – Що е то? Годишен Финансов Отчет