Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък, наложен върху продажбата на стоки и услуги, и е важен източник на приходи за много страни, но винаги върви с усещане за загуба, когато трябва да се плати в края на месеца. Регистрация на фирма по ДДС е процес на регистриране на бизнес, за да се събира и изплаща данък добавен стойност към държавата.

Регистрацията на фирма по ДДС е задължителна за предприятия, които отговарят на определени критерии, като например достигане на определено ниво на оборот или продажба на облагаеми стоки и услуги.

В тази статия на счетоводна кантора МКАФинанс ще откриете необходимата информация за какво представлява самата регистрация, кога е наложително да се регистрирате и още важна информация за бизнеса. 

Какво представлява регистрация на фирма по ДДС?

Регистрация на фирма по ДДС – изисква бизнесът да получи ЕИК номер, който се използва за идентифициране на бизнеса за данъчни цели. След като даден бизнес е регистриран по ДДС, той има задължението да изплати или внесе общото си задължение ДДС в бюджета на държавата.

В България, по стандарт, данъкът е включен към крайната цена на стоките и услугите, обект на потребление. 

При регистрация на фирма по ДДС се вписва в регистрите на НАП и получава съответния идентификационен номер. Той е уникален и се използва за целите на ДДС. В нашата страна започва с буквите BG и последващи 9 цифри.

Реално вашето ЕИК остава същото като при регистрацията на фирмата с малката разлика, че се добавя BG, например:

Преди регистрация- XXX XXX XXX
След регистрация- BGXXX XXX XXX

Съществуват два вида регистрация на фирма по ДДС. Разглеждат се принудителна и доброволна регистрация. 

 

Кога трябва да регистрирате фирма по ДДС в България?

Регистрация по ДДС в България се налага, когато оборотът ѝ надхвърли прага за регистрация, който е 100 000 лв. 

Ако се очаква оборотът на дадена компания да надхвърли този праг, тя трябва да се регистрира по ДДС възможно най-скоро, за да избегне налагането на санкции за късна регистрация. Важно е да отбележим, че консултацията с компетентни лица, счетоводители с опит, е от изключително значение за финансовото състояние и растеж на бизнеса.

 

Задължително ли е да направите регистрация на фирма по ДДС в България?

Да, регистрацията на фирма по ДДС в България е задължителна, ако оборотът й надвишава прага за регистрация, както споменахме по-горе. Фирми, които не се регистрират по ДДС, когато се изисква да го направят, могат да бъдат обект на санкции и глоби.

Ако отговаряте на следните изисквания, вашата компания следва да пристъпи към регистрация по ДДС:

 • Седалището на фирмата следва да бъде на територията на България;
 • Предлаганите услуги и стоки, следва да бъдат доставени на територията на страната;
 • При извършване на икономическа дейност (търговия, производство, продажба на стоки, продажба на услуги), в следствие на което се получава възнаграждение, което в диапазона на календарна година надвишава оборот от 100 000 лева. 

Необходими документи за регистрация на фирма по ДДС в България

Една компания трябва да се регистрира за данък върху добавената стойност (ДДС), ако доставя стоки или услуги, които подлежат на облагане с ДДС, и доставките надвишават прага за регистрация по ДДС в държавата, в която компанията оперира. 

Важно е да се консултирате с квалифициран данъчен съветник или държавен орган, за да определите задълженията по ДДС на компания, която оперира в множество държави.

 

За да се регистрирате по Данък добавена стойност (ДДС) в България, фирмата трябва да представи следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване/ Заявление за регистрация – попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който включва основна информация за компанията, като нейното име, адрес и данни за контакт.
 • Доказателство за самоличност – копие от документ за самоличност на представител на фирмата, като паспорт или лична карта.
 • Доказателство за адрес – скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение, което потвърждава регистрирания адрес на компанията.
 • Удостоверение за учредяване – копие от удостоверение за учредяване или регистрация на фирмата.
 • Справка за оборот през изминалата година. Разглежда се календарна година.
 • При случай за продажби на стоки в страна членка на Европейския съюз, следва прилагане на удостоверение за регистрация за целите на ДДС в друга страна. 
 • Декларация, съдебно свидетелство, че липсват съдебни процедури или образувани наказателни постановления за данъчни престъпления.
 • Анкетен лист – Попълва се по образец

Тези документи трябва да се представят в Националната агенция за приходите в България, която отговаря за регистрацията и администрирането по ДДС. Агенцията може също така да поиска допълнителна информация или документи, ако е необходимо за завършване на процеса на регистрация.

При необходимост или желание за регистрация на фирма по ДДС се свържете с компетентни и квалифицирани кадри, в помощ на развитието на бизнеса

 

Прочетете още полезна и интересна информация:

Трудов Стаж – Какво представлява и как се изчислява

Задължителните застраховки за бизнеса

ГФО – Що е то? Годишен Финансов Отчет[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]