Skip to main content Skip to search

Регистрация по ДДС

Доверете се на експертиза и професионален опит за регистрация по ДДС. Партнирайки си със специалист ще спестите много загубени часове, средства и енергия.

8

Дългогодишен опит

Екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение при регистрация на фирми!

Сигурност и прозрачност

Прозрачни условия и коректно етично поведение.

Подаване на информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети и решения за бизнеса.

Конфиденциалност

Пълна конфиденциалност на набора от финансова информация.

Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

Що е то свободна професия?

ДДС или данък върху добавената стойност представлява облагаем данък върху потреблението на стоки и услуги. Този косвен данък облага продажбите, а отговорни за неговата тежест са потребителите на закупените стоки или услуги.

Размерът на ДДС данъка на територията на България е 20% от стойността на всички закупени стоки или получени услуги. Този данък се добавя към бюджета на страната и играе важна роля за осигуряването на голям дял от нейните приходи.

Съществуват много специфични закони относно ДДС, които се регулират от ЗДДС или Закона за данък добавена стойност. Въпреки ,че фирмите или търговците в България могат да се погрижат за ДДС проверка или регистрация по ДДС самостоятелно, повечето от тях избират да се доверят на опитни експерти в областта.

 КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА: 

ВЗЕМИ СВОЯТА ОФЕРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ОЩЕ СЕГА!

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ

Кога трябва да сме регистрирани по ДДС?

Регистрация по ЗДДС може да бъде задължителна или доброволна. Когато става въпрос за задължителна регистрация по ДДС на физическо лице или фирма, случаите са няколко.

На първо място, фирма подлежи на задължителна регистрация по ДДС, когато оборота достигне 100 000 лв. за предходните 12 месеца. Регистрацията е задължителна и ако оборота достигне тази сума за по-кратък период от два последователни календарни месеца.

Регистрацията по ДДС е задължителна при получаване на услуги от чужбина, при извършване на услуги за фирми от други страни от ЕС, при доставка на далекосъобщителни услуги или услуги за радио и телевизия, както и при дистанционна продажба на стоки.

Задължително е да се регистрирате по ДДС ако доставяте стоки с монтаж и инсталиране, извършвате вътреобщностно придобиване на стоки или при преобразуване на търговско дружество.

Съвсем нормално е ако нямате опит в тази сфера да останете озадачени и объркани относно това дали вашата фирма подлежи на задължителна регистрация по ДДС. Ние от МКА Финанс, можем да помогнем с проверка за регистрация по ДДС. Разчитайки на специалист ще спестите редица правни неприятности и потенциални загуби за вашия бизнес.

Регистрация на фирма по ДДС

Стандартната процедура по регистрация на ЕООД или друг вид фирма по ДДС изисква поне няколко посещения на НАП, приготвянето на редица документи, проверка на важни данни и други ключови елементи.

За успешната регистрация по ДДС е вероятно да преминете през главоблъсканици и стрес. Избирайки MKAFinance за ваш партньор, вие можете да си спестите всичко това.

Ние предлагаме спестяване на всички тези неудобства, като поемем в наши ръце всичко свързано с регистрацията. Ще се погрижим за събирането на нужните данни и приготвянето на документите, ще входираме документацията в НАП, ще вземем документите, когато са прегледани и готови и ще завършим целия процес вместо вас.

През това време, вие можете спокойно да се фокусирате върху други приоритети свързани с развитието на вашия бизнес.

Документи и данни за регистрация по ДДС

Необходимите документи:

 • Заявление за регистрация
 • Справка за облагаем оборот за последната една година
 • Декларация за липси на присъди или на образувателно наказателно производство за престъпления
 • Пълномощно
 • Анкетен лист по образец

Необходимите данни:

 • Име на фирмата
 • Описание на дейността
 • Срок на дружеството (Ако е релевантно)
 • Седалище и адрес на фирмата
 • Учредители
 • Капитал
 • Номинална стойност от дял на капитала
 • Брой дружествени дялове
 • Разпределение на дяловете по съдружници
 • Уредител
 • Форма на представителство

Регистрация по ДДС на чуждестранни лица

Ако сте чуждестранно лице, което извършва облагаеми доставки на стоки или услуги в България, е необходимо да се регистрирате по ДДС. Това правило важи, независимо от вашия оборот.

Не е нужно да се регистрирате, ако:

 • Вашите доставки попадат под режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
 • Вече сте регистрирани по ДДС в друга държава членка за някой от тези режими.
 • Извършвате само доставки, за които сте регистрирани по чл. 154 и 156 от ЗДДС (за специални режими).

Регистрация по чл. 154 и/или 156:

 • Ако сте регистрирани по чл. 154 и/или 156 от ЗДДС и за вас възникне задължение за регистрация по ДДС по друг чл. от закона, е необходимо да се регистрирате по реда и в сроковете за задължителна регистрация.
 • Същото важи, ако решите да се регистрирате по ДДС по ваш избор.

Пример:

 • Вие сте чуждестранно дружество, което продава онлайн стоки на български клиенти.
 • Трябва да се регистрирате по ДДС в България, независимо от вашия оборот.
 • Имате 7 дни от датата, на която данъкът за първата ви продажба ще стане изискуем, за да подадете заявление за регистрация.

Съвет:

 • Препоръчително е да се консултирате със счетоводна кантора, която да ви помогне в процеса на регистрация по ДДС.

Регистрация на фирма по ДДС по избор

Всички, които не са задължени по закон да се регистрират, могат да го направят по свое желание. Юридически лица (фирми), които не са задължени да се регистрират по ЗДДС за внос на стоки от ЕС, могат да го направят по желание.

Но какви са ползите от регистрацията по ДДС? Връщате си ДДС-то за стоки и услуги, които сте закупили за бизнеса си, ставате по-конкурентни на пазара и можете да търгувате с други регистрирани по ЗДДС лица.

Защо да изберете нас за регистрация по ДДС?

В лицето на MKAFinance ще откриете надежден и лоялен партньор, който ще ви помогне за изготвянето на всички необходими документи за регистрация на ДДС.

Ще осигурим помощ при проверка на ДДС, както и активно участие в осчетоводяването на фирмата ви, воденето на ТРЗ-то на фирмата и други допълнителните дейности.

Нашият екип се отличава с дългогодишен опит, квалифицирани експерти и ентусиазъм за работа. За нас услугите, които предлагаме, са от ключово значение за физически лица и фирми, които целят развитие и успеваемост.

Можете да разчитате на нас за изряден професионализъм, лекота на работа и гъвкавост. На разположение сме да осигурим подкрепа и помощ по всяко време, независимост от размера на фирмата ви или финансовата ви стабилност като юридическо лице.

Нашите цени са достъпни, а качеството на услугите ни гарантирани.

Изпрати запитване

  Call Now Button