Регистрацията на фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България.

Какви са различните видове юридически лица според българското законодателство, какви са процедурите по регистрацията им, колко време отнемат и с какви трудности бихте могли да се сблъскате по време на процеса – научете в следващите редове.

 

Видовете фирми според българското законодателство и законовите процедури по регистрирането им

 

Сферата на дейност, капиталът и дългосрочните цели на бизнеса са основни фактори, според които да изберете най-подходящия вид фирма за своите нужди. Опциите, с които разполагате, са следните:

 

  • ЕТ (Едноличен търговец) – това е фирма, която може да бъде регистрирана от физическо лице – търговец – с цел узаконяване на търговията. Особеното при тази форма е, че собственикът на фирмата отговаря пред закона с личното си имущество, поради което тя не е особено предпочитана от юристите.Необходимите документи за създаване на ЕТ са Заявление за вписване на обстоятелствата, както и няколко декларации по членове от търговския закон. Те се попълват на място в агенцията по вписванията, а времето за регистрация след попълването им е между един и три дни.

 

 

  • ООД (Дружество с ограничена отговорност) и ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) – това са едни от най-удобните и предпочитани варианти за регистриране на фирма в България, особено за малкия и среден бизнес. Финансовата отговорност на капиталовложителите в ООД се изчерпва с размера на тяхната дялова вноска в капитала на фирмата, чийто минимум по закон е 2 лв.Най-важните документи за регистриране на такава фирма са Учредителният акт (при ЕООД) или Дружественият договор (при ООД), бележка за внесен капитал, решение за назначаване на управител, както и няколко декларации и заявления по различни членове от търговския закон. Документите могат да бъдат подадени онлайн или на място в Агенцията по вписванията, като в този случай времето за регистрация след попълването им е около два-три дни.

 

  • АД (Акционерно дружество) е форма, подходяща за бизнеси с по-голям капитал и по-голям брой инвеститори, като минимумът е двама. Нейното управление се осъществява от борд на директорите, документацията е обемна и силно формализирана, а минималният акционерен капитал е 50,000 лв. за закрито акционерно дружество или 100,000 лв. за открито акционерно дружество. Разликата между двете е възможността за търгуване на акции на фондовия пазар.

 

Учредяването и регистрацията на АД изискват доста по-голям набор от документи, сред които Учредителен акт, протокол от учредителното събрание, списък на акционерите, редица заявления и декларации. След набиране на пакета с документи, дружеството се регистрира онлайн чрез електронен подпис или на място в Търговския регистър, а времето за обработка на подадените документи е от три до пет дни.

Силно препоръчително е да се използват услугите на опитен адвокат и счетоводител, които да ви консултират и насочват по време на процеса на регистрация на юридическо лице, особено когато става въпрос за по-сложна и по-обемна документация. Разчитайте на професионалните услуги на MKAfinance при регистрация на фирма. Ако сте доволни, можете да се доверите на нашата счетоводна кантора и за други административни услуги, както и да се възползвате от ТРЗ услуги и други счетоводни услуги за вашата фирма.

Прочетете още полезна и интересна информация:

Трудов Стаж – Какво представлява и как се изчислява

Задължителните застраховки за бизнеса

ГФО – Що е то? Годишен Финансов Отчет