Режим за складиране на стоки до поискване прави търговията със стоки в ЕС по-допустима и олекотена откъм процедури.

Когато доставчик от БГ на определена група стоки, за тях има определени клиенти от ЕС, които се знаят кои ще бъдат. Имат възможност да използват режима за складиране на стоки до поискване и в същото време да няма необходимост да се регистрират по ДДС в друга държава членка, или да си начисляват ДДС. Това до момента не беше така. Защото преди това са приравняваше на облагаема доставка, ако изпращача не е регистриран в другата държава възникваше облагаемо събитие. За да се разреши този проблем се въвежда режима Складиране на стоки до поискване. Когато едно лице изпрати стоки в друга държава членка на склад да чакат клиента да си ги вземе от склада, няма да възниква определено събитие за ДДС, стига клиентите в период от 12 месеца да си вземат стоките. И няма да възниква облагането стига да са спазени определени условия:

  1. Трaнспортиране на стоки от територията на страната, до територията на друга държава членка, с наличие на договорена последваща доставка. Изпращат се с цел предварително уговорено предоставяне на точно определени клиенти. Договорена е продажбата на стоката, на точно определен момент. Директивата допуска максимален период да е 12 месеца.
  2. Изпращача на стоки да не е установено на държавата членка. Да няма постоянен обект там.
  3. Стоките за което лицето са предназначени има валиден ДДС номер в държавата членка.
  4. Стоките трябва да се впишат в регистър от данъчно задълженото лице, което ги изпраща.
  5. Стоките трябва да се посочат във VIES декларацията с данъчен номер на получателя.

В рамките на 12 месечния срок, стоките трябва да се прехвърлят на купувача.

Усложнения:

  • Възможно е в рамките на 12 месеца клиента да бъде сменен, това трябва да бъде вписано в регистъра и във VIES декларацията. Но периода си остава 12 месечен от транспорта. През цялото време трябва да има известен клиент.
  • Обратното връщане също не се счита за облагаемо. Когато не се е състояла сделката, поради някаква причина. Но трябва да бъде отразено в регистъра.
  • Ако в рамките на 12 месечния срок, някои от условията не е изпълнено, се счита за неотговaряне на условията по режима. Или ако ги изпрати в друга стана, или на друг клиент. Също така ако стоките са унищожени или липсват. Или пък е изтекъл срока от 12те месеца. Смята се, че е налице на облагаема доставка, незабавно последвано от ВОП. Българското дружество ще е необходимо да се регистрира по ДДС, в другата държава членка.

Складо-държателя трябва да съхранява информация за стоките в електронен тип и да могат своевременно да предоставят информация за нея.

Ако ви е необходима помощ със счетоводството на вашия бизнес, MKAfinance са насреща. Професионалните счетоводители и адвокати в нашата счетоводна кантора с радост ще ви помогнат при регистрация на фирма, с различни административни услуги, ТРЗ и много други! Свържете се с MKAfinance днес и вкарайте в ред счетоводството си!