Електронната търговия набира все повече популярност и в последните години се превръща в една от най-атрактивните сфери за създаване на бизнес. Управлението на онлайн магазин е сред най-разпространените практики днес. Това никак не е случайно и отговаря изцяло на факта, че все повече потребители предпочитат да изберат улесненията, които онлайн търговията предлага. Особено след COVID-19 пандемията, която афектира целия свят, онлайн магазините се превърната в тренд.

Истината е, че предимствата на онлайн търговията не са само за потребителите. Създаването на онлайн магазин за различни стоки днес е лесен процес, благодарение на множеството налични инструменти, които дигиталният свят предлага. Тази дейност възнаграждава с възможности за бърз растеж чрез качествен маркетинг, достъп до различни аудитории и стабилни приходи. Не са необходими притеснения относно набирането на персонал, поддържането на физическа локация, плащането на заплати и наеми, почистване или пък плащането на сметки за ток и вода за работното място. Онлайн магазинът може да се управлява от всякъде, по всяко време.

Но един от ключовите елементи при разглеждането на това как се прави онлайн магазин е регистрация на електронен магазин. Също така е необходимо да се запознаете с всичко свързано със  счетоводство на онлайн магазин. В тази статия ще вникнем в дълбочина в темата и ще разгледаме тези въпроси в детайл.

Регистрация на онлайн магазин

Когато става въпрос за създаването на магазин за онлайн търговия е важно да отбележим, че онлайн магазин без фирма е обречено начинание. За да може Вашият онлайн бизнес да се развива и да расте е необходима регистрация на фирма за онлайн търговия.\

счетоводство на онлайн магазин

Регистрация на фирма

На първо време на необходимо да се погрижите за регистрация на фирма в НАП. Задължително е да се създаде фирма, където да се осигурява минимум едно лице, което ще позволи развиването на търговска дейност. Регистрацията в НАП позволява подаването на необходимата информация за електронния магазин, както и лицата, извършващи продажби.

Според закона, лица, които извършват продажби на стоки или услуги чрез собствен или нает домейн, предоставят платформа за извършване на дигитални продажби и приемат плащания, за които се изисква фискален бон, са задължени да подават информация в НАП. От друга стана, тези, които извършват продажби на стоки или услуги чрез онлайн магазин, но приемат плащания, за които не се изисква фискален бон, не са задължени да подават информация в НАП.

Необходимата информация, която трябва да се подаде в НАП, включва:

 • Данни за уеб-адреса на електронния магазин;
 • Информация за лицето, извършващо продажбите чрез електронния магазин;
 • Информация относно какви стоки или услуги се продават
 • Данни за софтуера на електронния магазин, за вида и доставчика на хостинг-услугата и други, подробно описани в Приложение №33 от Наредба №Н-18.

Регистрация на онлайн магазин по ЗДДС

Освен регистрирането на електронен магазин в НАП е добре да споменем и регистрацията на онлайн магазин по ЗДДС.

Когато става въпрос за регистрация по ЗДДС, условията и законите са еднакви за физическа и електронна търговия на стоки и услуги. Лица, които са достигнали облагаем оборот от 50,000 лв или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец са задължени да подадат заявление за регистрация по ЗДДС в рамките на 14-дневен срок от изтичането на данъчния период.

счетоводство на онлайн магазин

Какво включва счетоводството на онлайн магазин

След като електронният магазин е успешно регистриран е добре да се погрижите за неговото регулярно и качествено счетоводство. В счетоводството на онлайн магазин влизат различни елементи, които са еднакво важни за законното развитие на фирмата.

Някои от основните дейности при счетоводното обслужване на онлайн магазин включват:

 • Събирането на информация относно спазването на законодателството;
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулации и платежни нареждания към бюджета;
 • Счетоводна отчетност на каса;
 • Счетоводна отчетност на една или повече банкови сметки;
 • Годишно счетоводно приключване, включително подаване на годишна данъчна декларация и обявяване на отчетите;
 • Водене на отчети според закона за счетоводството;
 • Осчетоводяване на разходите;
 • Осчетоводяване на приходите.

счетоводство на онлайн магазин

Тези елементи гарантират, че електронният магазин спазва ЗЗДС и не подлежи на санкции, които могат да повлияят на репутацията и финансовата стабилност на бизнеса.

Нуждае ли се онлайн магазин от счетоводител

Независимо колко е малък или голям Вашият електронен магазин, препоръчително е да се доверите на професионален счетоводител. Счетоводството често е комплексна и тромава дейност, особено за тези, които не са специално профилирани в областта. Именно затова повечето собственици на онлайн магазини предпочитат да разчитат на експертите.

В МКАFinance, ние предлагаме целият набор от счетоводни услуги за онлайн магазин. В екипа ни работят и опитни адвокати, които могат да предложат консултация в случай, че възникнат въпроси или съмнения относно легалните аспекти на управление на бизнес. Освен това, ние разполагаме със собствен клауд-базирана инфраструктура за съхранение на документация. Това улеснява нашите клиенти, тъй като те могат по всяко време да получат достъп до нужна за тях информация.

счетоводство на онлайн магазин

Професионалното счетоводство на електронен магазин може да Ви спести време, енергия и финансови ресурси. Разчитайки на специалист, Вие също така можете да сте сигурни, че фирмата Ви спазва всички срокове за подаване на конкретни документи, което ще Ви позволи да избегнете редица неприятности.

Заключение

Фокусирайте се върху по-важни приоритети, като развиването на успешен бранд, докато професионалистите се заемат със счетоводството на Вашия електронен магазин. Доверете се на счетоводителска къща и се насладете на процеса по развитие на Вашия онлайн магазин без излишни притеснения. Ние сме на разположение да Ви подкрепим и да Ви дадем повече информация относно това как можем да бъдем от полза.