Skip to main content Skip to search

Регистрация на свободна професия

“Регистрация на свободна професия” е професионална услуга, която набира все по-голяма популярност. МКА Финанс в на разположение, за да ви преведе безпроблемно през тънкостите в процеса по регистрацията на свободна практика.

С нарастващата икономика на България и благоприятния бизнес климат, навигирането в процеса на регистрация на свободна професия може да бъде едновременно вълнуващо и плашещо начинание.

Предоставяме персонализирани счетоводни услуги – решения и насоки относно данъчните последици и експертни консултации по темата. Независимо дали сте опитен фрийлансър или току що започвате, нашият опит е вашето стъпало към процъфтяваща кариера на свободна практика в България.

8

Дългогодишен опит

Екип от експерти с дългогодишен професионален опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение!

Сигурност и прозрачност

Прозрачни условия и коректно поведение, спрямо всички етични норми.
…………………..

Подаване на информация в срок със сигурни и прозрачни условия.

Конфиденциалност

Пълна конфиденциалност на цялата финансова информация.
…………………..

Електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

Що е то свободна професия?

Професията на свободна практика e форма на самостоятелна заетост, при която лицето работи като независим изпълнител, предлагайки специфични услуги на разнообразен набор от клиенти.

Този оперативен модел се характеризира с договорни ангажименти, а не с фиксирани трудови отношения. Фрилансерите са отговорни за управлението на собствените си бизнес начинания, включващи привличане на клиенти, изпълнение на проекти, фактуриране и управление на паричните потоци.

Ключовите аспекти на професията при регистрация на свободна практика включват:

 КЛИЕНТИ, КОИТО СЕ ДОВЕРИХА НА НАШАТА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА: 

ВЗЕМИ СВОЯТА ОФЕРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ОЩЕ СЕГА!

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ

Процедура по регистрация на свободна професия

В България процесът по регистрация на свободна професия, която работи като независим изпълнител, е разписан от специфични правни и финансови протоколи.

Този процес е неразделна част от осигуряването на съответствие с регулаторната рамка на страната, която урежда дейностите по самостоятелна заетост.

В последващите редове ще изведем подробно описание на процедурата за регистрация на фрийлансъри в България, създадена, за да помогне на потенциалните фрийлансъри да се ориентират в административната среда:

Процедурата по регистрация на свободна професия в България е многоетапен процес, който изисква внимателно отношение към правните и финансовите детайли.

Изисква се от работещите на свободна практика да се ангажират проактивно с различни държавни органи, за да осигурят пълно съответствие с националните разпоредби, регулиращи самостоятелната заетост. Този всеобхватен подход гарантира, че фрийлансърите работят в законова рамка, насърчавайки прозрачна и ефективна бизнес среда.

Документи за регистрация на свободна професия

Процесът на регистрация като фрийлансър в България изисква представянето на серия от документи, спрямо законовите и регулаторни изисквания, определени от българските власти.

Тези документи служат за проверка на самоличността, правния статус и професионалните квалификации на лицето, което иска да работи като самостоятелно заето лице на свободна практика.

Регистрация на свободна професия или ЕООД

Сравняването на регистрация на свободна професия и регистрация на ЕООД подчертава няколко основни разлики и съображения:

Правна и финансова отговорност

Фрийлансър: Като фрийлансър вие носите лична отговорност за вашите бизнес дългове и задължения. Това означава, че личните активи могат да бъдат изложени на риск в случай на правни спорове или дългове.

ЕООД: ЕООД предоставя защита с ограничена отговорност. Това означава, че вашите лични активи като цяло са защитени, тъй като отговорността е ограничена до сумата, инвестирана в компанията.

Данъчно облагане и финансов мениджмънт | Регистрация на свободна професия или ЕООД

Фрийлансър: Съществуват по-прости изисквания за подаване на данъчни декларации, но може да имат по-високи данъчни ставки на личния доход. Управлението на финансите може да бъде лесно, тъй като няма законово разграничение между лични и бизнес доходи.

ЕООД: подлежи на облагане с корпоративен данък върху печалбата си, което може да предложи данъчни предимства в зависимост от приходите и разходите. Изисква по-сложно счетоводно и финансово отчитане, включително годишни финансови отчети.

Административни изисквания и съответствие

Фрийлансър: Съществуват по-прости изисквания за подаване на данъчни декларации, но може да имат по-високи данъчни ставки на личния доход. Управлението на финансите може да бъде лесно, тъй като няма законово разграничение между лични и бизнес доходи.

ЕООД: подлежи на облагане с корпоративен данък върху печалбата си, което може да предложи данъчни предимства в зависимост от приходите и разходите. Изисква по-сложно счетоводно и финансово отчитане, включително годишни финансови отчети.

Свържи се с нас

Капиталови изисквания при при регистрация на свободна професия или ЕООД

Фрийлансър: Не е необходим капитал, за да започнете работа като свободна практика.

ЕООД: Изисква минимална капиталова инвестиция (въпреки че е относително ниска в България).

Професионален имидж и доверие

Фрийлансър: Може да се възприема като по-малко официален или установен от компания, което може да повлияе на възприятията на клиентите и бизнес възможностите.

ЕООД: Предлага по-професионален имидж, който може да бъде от полза при работа с по-големи клиенти или корпорации.

Регистрация на свободна професия или ЕООД

1. Данък върху доходите на физическите лица

Данъчна ставка: България има плоска данъчна ставка върху доходите на физическите лица, която важи и за работещите на свободна практика.

Облагаем доход: Това включва всички приходи, получени от дейности на свободна практика, след приспадане на допустимите разходи.

2. Осигурителни и здравноосигурителни вноски

Задължителни вноски: Лицата на свободна практика са задължени да плащат социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски въз основа на доходите си.

Ставки на приноса: Ставките се определят годишно и са процент от дохода на фрийлансъра, подлежащи на минимални и максимални прагове.

Покритие: Тези вноски предоставят на работещите на свободна практика достъп до държавни помощи, включително пенсия, обезщетения за болест и обезщетения за безработица.

3. Данък върху добавената стойност (ДДС)

Регистрация по ДДС: Работещите на свободна практика трябва да се регистрират по ДДС, ако техният оборот надвишава конкретен праг, определен от българското законодателство.

Ставка на ДДС: Стандартната ставка на ДДС в България е 20%, като за определени стоки и услуги се прилага намалена ставка.

Деклариране на ДДС: Регистрираните работници на свободна практика трябва да подават ДДС декларации и да извършват плащания редовно (обикновено месечно или тримесечно).

4. Удържан данък (ако е приложимо)

Ако български фрийлансър предоставя услуги на клиенти извън България, може да има удържане на данък в зависимост от данъчните споразумения и закони на съответните страни.

Защо да изберем МКА Финанс за регистрация на свободна професия

МКА Финанс е професионална счетоводна кантора с услуги за регистрация на свободна професия.

Подходът на MKA FINANCE към персонализирано обслужване означава, че всеки клиент получава внимание, съобразено с неговите специфични нужди, което е особено полезно за работещите на свободна практика, които се нуждаят от персонализирани финансови съвети. Рационализиране процеса на регистрация по-ефективен начин с прилагане на проактивно данъчно планиране, в помощ на работещите на свободна практика.

Осигуряваме постоянна и навременна помощ при финансово управление, данъчни декларации и съответствие, позволявайки на фрийленсърите да се съсредоточат върху професионалната си работа без тежестта на финансовите усложнения.

Изпратете запитване

    Call Now Button