Skip to main content Skip to search

Красимира Косерова – Експерт ДДС, в търговия и услуги в България, ЕС и трети страни

  • Завършен курс по Счетоводство и ТРЗ
  • Експерт Excel и намиране на начини за подобряване и автоматизиране на работата
Call Now Button