Skip to main content Skip to search

ТРЗ УСЛУГИ

ТРЗ услуги от квалифицирани кадри с дългогодишен опит в сверта на счетоводството.
Ние от МКАФинанс предоставяме на нашите клиенти точна, навременна и надеждна финансова информация,за вземането на информирани решения за бизнеса.

8

 Дългогодишен опит 

Екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството.

Гаранция за експертиза и професионално отношение!

 Сигурност и прозрачност 

Прозрачни условия и коректно етично поведение.

Подаване на информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети и решения за бизнеса.

 Конфиденциалност 

Пълна конфиденциалност на набора от финансова информация.

Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.

 ТРЗ (Пейрол) услуги от МКАФинанс 

ТРЗ или “Труд и работна заплата”, още познато като Payroll, е изцяло свързано с обработката и управлението на работната сила в дадена
фирма. Като част от ТРЗ и личен състав се взимат предвид всякакъв вид финансови и юридически задачи от типа на изплащане на
заплати и трудови договори, както и назначаване на длъжност. Тези елементи са сред най-ключовите за организацията на една фирма
и за нейната изрядност.

Докато преди време е било по-популярно тази дейност да се извършва от специализирани отдели във фирмите, днес услугата често е
извършвана от външни професионалисти. Това предоставя редица предимства за бизнеси във всякакъв размер. ТРЗ услугите са част от
счетоводните услуги, от които всеки бизнес има нужда. Чрез поддържане на добре организирани и законни осигурителни и трудови
отношения, вие не само можете да сте убедени, че сте от добрата страна на закона, но можете да се радвате и на доверие и лоялност от
вашите служители.

Работата свързана с обработката на работни заплати и трудово право е изключително изискваща. Тя отнема време, знания и ценен ресурс. За да можете вие да се фокусирате върху други приоритети, като развиване на продукти или услуги за вашия бизнес, ние можем да ви освободим от тежестта и да се заемем със задачата.

Не е необходимо да разглеждате безброй законодателни документи и да губите ценно време в търсене на правилните решения. Нашите квалифицирани специалисти могат да помогнат като поемат обработката на работни заплати, персонал под наем, организацията на управление на ТРЗ отдел и цялата документация за самоосигуряващи се лица. Като резултат, ние можем да ви спестим време, енергия и главоболие.

 Какво включват нашите ТРЗ услуги 

Нашите ТРЗ услуги в София са създадени с точност и прецизност, задоволявайки всички потребности на нашите клиенти. Съществуват
редица елементи, които са включени в услугата свързана с труд и работни заплати. При нас ще откриете подкрепа за обработка на
работни заплати, персонал под наем, организация и управление на ТРЗ отдел, както и помощ за самоосигуряващи се лица. Ето и
основните функции, които можем да изпълним за вас:

Нашите Payroll услуги за обработка на работни заплати включват:

● Изготвяне и обработка на договорите за трудови отношения, освобождаванията, срочните и граждански договори
● Изчисление на начисленията и удръжките на персонала
● Изчисление на вноските за социално и здравно осигуряване от името на работодателя
● Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения
● Изготвяне и подаване на задължителните декларации за осигурените лица до съответните институции
● Консултация относно алтернативи за назначение на персонал съгласно законодателството действащото законодателство
Ако вашата фирма работи с нает персонал от друго дружество, нашите ТРЗ специалисти могат да съдействат, като предложат следните услуги:

● Назначаване на персонала при нас
● Изготвяне и регистрация на договори пред местните данъчни власти
● Цялостно изпълнение на обработката на работни заплати, включително изчисляване на данъци, вноски за социално и здравно осигуряване и трудови възнаграждения, заедно със свързаните с това документи
● Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения
● Прекратяване на договори и изчисляване на компенсации
● Консултации за алтернативи за наемане и освобождаване на персонал съгласно Българското законодателство
Нашите експерти могат да гарантират прецизно изпълнение на всички процедури свързани с обработката на работни заплати във вашата фирма. Ето и някои от услугите, които можете да очаквате от нас:

● Пълен одит на текущите споразумения/договори в организацията
● Проверка на изчисляваните възнаграждения, вноски за социално и здравно осигуряване и данъци
● Проверка и извършване на корекции на плащанията до персонала и държавният бюджет
● Проверка на подадените документи свързани с осигурените лица до съответните институции
● Изграждане на нови стратегии и процеси
Услугите, които предлагаме за самоосигуряващи се лица в България, включват следните аспекти:

● Регистрация на самоосигуряващо се лице
● Подготовка и подаване на декларация за регистрация
● Изчисляване на месечни вноски за социално и здравно осигуряване и изготвяне на плащания
● Изготвяне и подаване на всички задължителни декларации във връзка с осигуряването — месечни и годишни

 КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА: 

 ПОЛУЧЕТЕ ЦЕНОВА ОФЕРТА: 

За бърза калкулация на цената за счетоводство, моля попълнете формата отдолу:

    Call Now Button