Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized @bg

Фрийланс – ЕООД или работа на свободна практика

Фрийланс работата през последните години се превърна в атрактивна и популярна професия, предлагаща редица плюсове и предимства. С неизчерпаем потенциал и възможност за предлагане на най-различни услуги на български и чуждестранни фирми, фрийлансърството се превръща в един от най-предпочитаните модели…

Прочети още
Accounter working on her desk

Счетоводство на онлайн магазин

Електронната търговия набира все повече популярност и в последните години се превръща в една от най-атрактивните сфери за създаване на бизнес. Управлението на онлайн магазин е сред най-разпространените практики днес. Това никак не е случайно и отговаря изцяло на факта, че все повече потребители предпочитат да изберат улесненията, които онлайн…

Прочети още
Планиране на пътуване

Основание за начисляване и неначисляване на ДДС за туроператор

Ако управлявате туроператорски бизнес, то е необходимо да сте уведомени за редица изисквания и задължения, които имате и трябва да спазвате, за да можете спокойно да развивате дейността си без правни конфликти. Едно от най-важните неща, свързани с туроператорските фирми,…

Прочети още
Счетоводен калкулатор

Регистрация по ЗДДС

Ако сте физическо или юридическо лице, предоставящо облагаеми доставки на стоки или услуги в България, то едно от нещата, за които е добре да сте информирани предварително е ЗДДС или Закона за данъка върху добавената стойност, както и за правилника…

Прочети още

Минимална работна заплата и максимален осигурителен праг

Стойността на човешките ресурси за изпълняване на бизнес операции, средствата, които служителят или работникът получава от работодателя за положения труд, извършената работа и постигнатите резултати, наричаме заплата. На макроравнище заплатата се определя като част от брутния вътрешен продукт, получаван от...
Прочети още

Публикуване на годишните финансови отчети на фирми, неизвършващи дейност

Годишният финансов отчет в края на счетоводната година е система от взаимосвързани носители на финансово-счетоводна информация за пасивите, активите и резултатите на фирмата. Той отразява цялата информация за финансовото състояние на компанията. Важно е да бъде изработен прецизно и внимателно,...
Прочети още

Регистрация на фирма в България – подходи, процедури и срокове

Регистрацията на фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България. Какви са различните видове юридически лица според българското законодателство, какви...
Прочети още

България – перфектната дестинация за дигитални номади

Какво представляват дигиталните номади? Дигиталните номади са феномен на последните десетилетия, който набира все по-голяма численост и популярност в световен мащаб. Накратко, това са хора, които могат свободно да изпълняват служебните си задължения от всяка точка на света, стига там…

Прочети още

Режим за складиране на стоки до поискване

Режима за складиране на стоки до поискване прави търговията със стоки в ЕС по-допустима и олекотена откъм процедури. Когато доставчик от БГ на определена група стоки, за тях има определени клиенти от ЕС, които се знаят кои ще бъдат. Имат...
Прочети още

Авансов корпоративен данък

Корпоративният данък в България е 10%. Той се декларира с годишна декларация на дружеството по чл. от ЗКПО, в срок до 31.03 всяка година за предходната. Ако оборота на дружеството за предходната година е повече от 300000 лева, тогава дружеството…

Прочети още