Застраховките са изключително важен елемент от нашата сигурност, не само в личен план, но и тогава, когато става въпрос за бизнес. Съществуват редица задължителни застраховки в България, без които бизнесът не би могъл да оцелее. Но истината е, че те не са само задължителна част от развитието на една фирма. Те осигуряват сигурност, обезпечение на личностния състав и бизнеса и предлагат още редица предимства.

Ако Ви предстои да създадете нов бизнес или пък просто искате да научите повече за задължителни застраховки съгласно кодекса за застраховането, то тази статия ще Ви бъде от полза. Тук ще разгледаме кои са задължителните застраховки в някои от най-популярните дейности, както и допълнителни застраховки, за които е добре да бъдете информирани.

Задължителни застраховки при транспортна дейност

Ако Вашата фирма се занимава с транспортна дейност или тя фигурира, като част от задълженията, то следните две застраховки са задължителни.

Гражданска отговорност

Гражданската отговорност е задължение за всяко лице, което е собственик на моторно превозно средство с регистрация в България. Застраховката е задължителна и за лица, които управляват моторно превозно средство от трета държава при влизане в България, в случай, че лицето не разполага с валидна застраховка за страната и сертификат “Зелена карта”.

 

Важно е да се отбележи, че минималната застрахователна сума, при създаване на “Гражданска отговорност” за имуществени и неимуществени вреди като резултат от телесно увреждане или смърт е на стойност 10,000,000 лв. Застрахованият може да получи обезщетение за различни вреди, пропуснати ползи и други.

Застраховка „Злополука“ на пътниците

Застраховката “Злополука” на пътниците” застрахова здравето, животът и телесната цялост на пътници в автобуси, тролейбуси, релсови превозни средства, летателни машини, плавателни съдове, въжени линии, влекове и други превозни средства. Ако застрахователно събитие протече на територията на Република България, застраховката ще покрие щетите.

Минималната застрахователна сума за индивидуалните събития за всеки пътник е на стойност 50,000лв. За застрахователно събитие се счита злополука, настъпила по време на пътуване, в резултат на което в срок до една година е причинило риск от смърт или загуба на работоспособност на застрахованото лице.

Застраховка „Трудова злополука”

Преди да навлезем в детайл относно този вид застраховка е важно да отбележим, че “Трудова злополука” е задължителна за голям спектър работници, не само за шофьори. Задължително е застраховането на лица които работят или служат в предприятия, в случай, че икономическата дейност е с трудов травматизъм, който е равен или по-висок от средния за България.

 

С други думи, този вид застраховка е задължителен при лица, които изпълняват трудова дейност с повишен риск от травми и увреждания. Застрахователната сума се изчислява според месечната брутна работна заплата на застрахованото лице, като минимума е 7-кратния размер на годишната брутна заплата на лицето.

Застраховане в проектирането и строителството

Следващата задължителна застраховка, която ще разгледаме е тази, която се отнася до строителни фирми и проектанти. Та осигурява компенсации при нанесени вреди от други участници в строителството. Тук, застрахованите лица могат да бъдат консултантът, проектантът, строителят, лицето отговорно за строителен надзор, както и лицето, което е отговорно за технически контрол.

Застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията

 

Застраховка за редите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията по време на работна дейност е задължителна за адвокатите и съдружниците на адвокатско дружество, регистрирани одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, независими оценители, лица, които упражняват геодезия, картография и кадастър, както и медицински служители.

Застраховка по закон за “Огнестрелно оръжие”

Това, което трябва да знаете за застраховка по закон за “Огнестрелно оръжие” е, че тя е задължителна за охранители с разрешително да носят огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Допълнителни застраховки, които е добре да обмислите

След като вече сте запознати с основните задължителни застраховки е добре да споменем и няколко застраховки, които не са задължително, но е препоръчително да обмислите.

 

Имуществена застраховка

Имуществената застраховка също заема важно място в списъка, тъй като осигурява защита на офис пространствата на бизнеса, складове, зали и други помещения.

Кибер застраховка

Имайки предвид, колко голяма част от бизнес информацията в днешно време се съхранява в дигиталното пространство, е съвсем естествено да помислим и за кибер застраховка. Кибер застраховката е силно препоръчителна за онлайн магазините, но и за други бизнеси с онлайн характер. Научете повече и за счетоводството на онлайн магазините.

Специализирани застраховки

Налични са и редица специализирани застраховки за отделните отрасли. Макар те да не са задължителни по закон, би било полезно ако Вие ги приемете за задължителни за своя бизнес.

Съветът на нашата счетоводна кантора е да започнете с обстойно проучване на пазара на застраховки, което ще Ви помогне откриете правилния избор за Вашия бизнес. Бихте спестили повече, ако откриете пакетна цена, включваща няколко застраховки, които да са подходящи за Вас.

Заключение

Консултирайте се с адвокат и счетоводител по отношение на задължителните застраховки за бизнеса. Ако имате интерес към допълнителен застрахователен пакет, споделете това с Вашия брокер на застраховки.